UCHWAŁY RW OD 01.01.2020

Rok akademicki 2021-2022:

  • Uchwała nr 3/2021-2022 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie uznania Panu Marcinowi Kaczmarkowi dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny z polskim dyplomem pdf
  • Uchwała nr 2/2021-2022 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia nowej procedury Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia pdf, procedura P12: pdf, załącznik do procedury: pdf.
  • Uchwała nr 1 / 2021-2022 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów kierunku automatyka i robotyka  na studiach stacjonarnych drugiego stopnia pdf.

Rok akademicki 2020-2021:

  • Uchwała nr 3 / 2020-2021 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 22 września 2021 r. w sprawie określenia warunków i terminów uzupełnienia różnic programowych przez Marcina Kaczmarka w przeprowadzonym postępowaniu nostryfikacyjnym dyplomu ukończenia studiów pdf.
  • Uchwała nr 2 / 2020-2021 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w procedurach Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia pdf.
  • Uchwała nr 1 / 2020-2021 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia z dnia 20 stycznia 2021 r w sprawie ustalenia programu studiów i utworzenia kierunku studiów elektromobilność na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia pdf.

Rok akademicki 2019-2020:

  • Uchwała nr 1 / 2019-2020 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 09.06.2020 w sprawie zmian w Regulaminie organizacji praktyk studenckich objętych programem studiów na Wydziale Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej pdf, załączniki - archiwum ZIP
  • Uchwała nr 2 / 2019-2020 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 09.06.2020 w sprawie ustanowienia nowych procedur Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia pdf, załączniki - archiwum ZIP