Skład rady wydziału

Nauczyciele akademiccy, zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

L.p

Tytuł naukowy, stopień,
imię i nazwisko

1.

prof. dr hab. inż. P. Kolwicz

2.

prof. dr hab. inż. E.  Magnucka-Blandzi

3.

prof. dr hab. L. Maligranda

4.

prof. dr hab. R. Płuciennik

5.

prof. dr hab. inż. P. Skrzypczyński

6.

prof. dr hab. inż. W. Szeląg

7.

dr hab. K. Andrzejczak, prof. PP

8.

dr hab. inż. D. Belter, prof. PP

9.

dr hab. inż. S. Brock, prof. PP

10.

dr hab. inż. P. Drapikowski, prof. PP

11.

dr hab. inż. K. Filipiak, prof. PP

12.

dr hab. inż. W. Giernacki, prof. PP

13.

dr hab. inż. M. Gwóźdź, prof. PP

14.

dr hab. inż. P. Herman, prof. PP

15.

dr hab. inż. D. Horla, prof. PP

16.

dr hab. inż. L. Kasprzyk, prof. PP

17.

dr hab. inż. M. Michałek, prof. PP

18.

dr hab. J. Ruczkowski, prof. PP

19.

dr hab. inż. S. Stępień, prof. PP

20.

dr hab. inż. R. M. Wojciechowski, prof. PP

21.

dr hab. inż. J. Bernat

22.

dr hab. M. Ciesielski

23.

dr hab. inż. P. Idziak

24.

dr hab. inż. C. Jędryczka

25.

dr hab. inż. J. Kołota

26.

dr hab. inż. W. Kowalczyk

27.

dr hab. inż. W. Łyskawiński

28.

dr hab. M. Migda

29.

dr hab. J. Milewski

30.

dr hab. inż. T. Pajchrowski

31.

dr hab. inż. D. Pazderski

32.

dr hab. inż. W. Pietrowski

33.

dr hab. inż. D. Stachowiak

34.

dr hab. M. Szymkowiak

35.

dr hab. inż. A. Świetlicka

36.

dr hab. inż. A. Tomczewski

37.

dr hab. inż. K. Urbański

38.

dr hab. inż. K. Wandachowicz

39.

dr hab. inż. G. Wiczyński

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

L. p.

Tytuł naukowy, stopień,
imię i nazwisko

1.

dr E. Bakinowska

2.

dr inż. M. Barański

3.

dr inż. R. Bączyk

4.

dr inż. D. Cetnarowicz-Prodziekan

5.

dr inż. A. Dobrzycki

6.

dr A. Gleska

7.

dr inż. A. Hulewicz

8.

dr inż. A. Konieczka

9.

dr inż. D. Łuczak

10.

mgr inż. A. Stankiewicz

11.

dr L. Wittenbeck

12.

dr inż. J. Ziętkiewicz

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

L. p.

stopień, imię i nazwisko

1.

inż. I. Kuczora

2.

mgr E. Szloser

3.

mgr inż. J. Walichiewicz


 

Przedstawiciele doktorantów i studentów

L p.

stopień, imię i nazwisko

1.

mgr inż. Adrian Wójcik

2.

wakat

3.

W. Charoński

4.

M. Gołąbek

5.

D. Ignasiak

6.

W. Kaczmarek

7.

B. Kamiński

8

D. Kowalewski

9.

A. Ostrowski

10.

J. Paprocki

11.

W. Rozumek

12.

L. Strojna

13.

Ł. Witasik

14.

H. Ziętowski

 

Przedstawiciele związków zawodowych:

dr hab. inż. P. Idziak – przedst. ZNP                                                      członek Rady Wydziału

dr inż. A. Szawioła – przedst. NSZZ „Solidarność”                                                


 

Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Rady Wydziału: 

prof. dr hab. inż. A. Dąbrowski

prof. dr hab. J. Dembczyński

prof. dr hab. inż. A. Demenko

prof. dr hab. inż. A. Kasiński

prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski