Skład rady wydziału

 

Nauczyciele akademiccy, zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy,
posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

L. p.

Tytuł naukowy, stopień,
imię i nazwisko

1.

prof. dr hab. inż. Paweł Kolwicz

2.

prof. dr hab. inż. Ewa  Magnucka-Blandzi

3.

prof. dr hab. Lech Maligranda

4.

prof. dr hab. Ryszard Płuciennik

5.

prof. dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński

6.

prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg

7.

dr hab. Karol Andrzejczak, prof. PP

8.

dr hab. inż. Dominik Belter, prof. PP

9.

dr hab. inż. Stefan Brock, prof. PP

10.

dr hab. inż. Paweł Drapikowski, prof. PP

11.

dr hab. inż. Wojciech Giernacki, prof. PP

12.

dr hab. inż. Michał Gwóźdź, prof. PP

13.

dr hab. inż. Przemysław Herman, prof. PP

14.

dr hab. inż. Dariusz Horla, prof. PP

15.

dr hab. inż. Leszek Kasprzyk, prof. PP

16.

dr hab. inż. Maciej Michałek, prof. PP

17.

dr hab. Jarosław Ruczkowski, prof. PP

18.

dr hab. inż. Sławomir Stępień, prof. PP

19.

dr hab. inż. Rafał M. Wojciechowski, prof. PP

20.

dr hab. inż. Jakub Bernat

21.

dr hab. Maciej Ciesielski

22.

dr hab. inż. Katarzyna Filipiak

23.

dr hab. inż. Paweł Idziak

24.

dr hab. inż. Cezary Jędryczka

25.

dr hab. inż. Jakub Kołota

26.

dr hab. inż. Wojciech Kowalczyk

27.

dr hab. inż. Wiesław Łyskawiński

28.

dr hab. Małgorzata Migda

29.

dr hab. Jan Milewski

30.

dr hab. inż. Tomasz Pajchrowski

31.

dr hab. inż. Dariusz Pazderski

32.

dr hab. inż. Wojciech Pietrowski

33.

dr hab. inż. Dorota Stachowiak

34.

dr hab. Magdalena Szymkowiak

35.

dr hab. inż. Aleksandra Świetlicka

36.

dr hab. inż. Andrzej Tomczewski

37.

dr hab. inż. Konrad Urbański

38.

dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz

39.

dr hab. inż. Grzegorz Wiczyński

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

L. p.

Tytuł naukowy, stopień,
imię i nazwisko

1.

dr Ewa Bakinowska

2.

dr inż. Mariusz Barański

3.

dr inż. Robert Bączyk

4.

dr inż. Damian Cetnarowicz-Prodziekan

5.

dr inż. Arkadiusz Dobrzycki

6.

dr Alina Gleska

7.

dr inż. Arkadiusz Hulewicz

8.

dr inż. Adam Konieczka

9.

dr inż. Dominik Łuczak

10.

mgr inż. Agnieszka Stankiewicz

11.

dr Leszek Wittenbeck

12.

dr inż. Joanna Ziętkiewicz

              

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

L. p.

stopień, imię i nazwisko

1.

inż. Izabela Kuczora

2.

mgr Ewa Szloser

3.

mgr inż. Justyna Walichiewicz

 

Przedstawiciele doktorantów i studentów

L p.

stopień, imię i nazwisko

1.

mgr inż. Adrian Wójcik

2.

Szymon Bujanowski

3.

Wojciech Charoński

4.

inż. Paulina Glazik

5.

wakat

6.

Dawid Kowalewski

7.

inż. Weronika Leśna 

8.

inż. Piotr Linkowski

9.

Jakub Paprocki

10.

Tomasz Racław

11.

Laura Strojna

12.

 wakat

13.

Piotr Zacholski

14.

Hubert Ziętowski

15.

inż. Adam Zych

 

Przedstawiciele związków zawodowych:

dr hab. inż. Paweł Idziak – przedst. ZNP                                         członek Rady Wydziału

dr inż. Agnieszka Szawioła – przedst. NSZZ „Solidarność”                                                                                     

Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Rady Wydziału: 

prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski

prof. dr hab. Jerzy Dembczyński

prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko

prof. dr hab. inż. Andrzej Kasiński                     

prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski