Skład rady wydziału

Nauczyciele akademiccy, zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego

 

L.p.

Tytuł naukowy, stopień,         
imię i nazwisko

1.prof. dr hab. inż. P. Herman
2.prof. dr hab. inż. D. Horla
3.prof. dr hab. inż. P. Kolwicz
4.prof. dr hab. inż. E. Magnucka-Blandzi
5.prof. dr hab. L. Maligranda
6.prof. dr hab. R. Płuciennik
7.prof. dr hab. inż. P. Skrzypczyński
8.prof. dr hab. inż. W. Szeląg
9.dr hab. K. Andrzejczak, prof. PP
10.dr hab. inż. D. Belter, prof. PP
11.dr hab. inż. S. Brock, prof. PP
12.dr hab. inż. P. Drapikowski, prof. PP
13.dr hab. inż. K. Filipiak, prof. PP
14.dr hab. inż. W. Giernacki, prof. PP
15.dr hab. inż. M. Gwóźdź, prof. PP
16.dr hab. inż. C. Jędryczka, prof. PP
17.dr hab. inż. L. Kasprzyk, prof. PP
18.dr hab. inż. M. Michałek, prof. PP
19.dr hab. inż. D. Pazderski, prof. PP
20.dr hab. J. Ruczkowski, prof. PP
21.dr hab. inż. S. Stępień, prof. PP
22.dr hab. inż. A. Tomczewski, prof. PP
23.dr hab. inż. G. Wiczyński, prof. PP
24.dr hab. inż. R.M. Wojciechowski, prof. PP
25.dr hab. inż. M. Barański
26.dr hab. inż. J. Bernat
27.dr hab. M. Ciesielski
28.dr hab. inż. P. Idziak
29.dr hab. inż. J. Kołota
30.dr hab. inż. W. Kowalczyk
31.dr hab. inż. W. Łyskawiński
32.dr hab. J. Milewski
33.dr hab. inż. T. Pajchrowski
34.dr hab. inż. W. Pietrowski
35.dr hab. inż. D. Stachowiak
36.dr hab. M. Szymkowiak
37.dr hab. inż. A. Świetlicka
38.dr hab. inż. K. Urbański
39.dr hab. inż. K. Wandachowicz

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

L.p.

Tytuł naukowy, stopień,         
imię i nazwisko

1.dr E. Bakinowska
2.wakat
3.dr inż. R. Bączyk
4.dr inż. D. Cetnarowicz - Prodziekan
5.dr inż. A. Dobrzycki
6.dr inż. A. Hulewicz
7.dr inż. A. Konieczka
8.dr inż. D. Łuczak
9.dr inż. A. Stankiewicz
10.dr L. Wittenbeck
11.wakat

 

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

L.p.

stopień, imię i nazwisko

1.inż. I. Kuczora
2.mgr E. Szloser
3.mgr inż. J. Walichiewicz

 

Przedstawiciele doktorantów i studentów

 
L.p.stopień, imię i nazwisko
1.mgr inż. A. Garczarek - doktorant
2.W. Bober
3.P. Dębowski
4.K. Hutek
5.A. Jendraszak
6.J. Kalwasiński
7.B. Kamiński
8.K. Kowalski
9.P. Kubiak
10.A. Łyskawka
11.A. Modrzyńska
12.P. Śmigiel
13.Ł. Witasik
14.Z. Wnęk


 

Przedstawiciele związków zawodowych:

dr hab. inż. P. Idziak – przedst. ZNP                                                      członek Rady Wydziału

dr inż. A. Szawioła – przedst. NSZZ „Solidarność”                                                


 

Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Rady Wydziału: 

prof. dr hab. inż. A. Dąbrowski

prof. dr hab. inż. A. Demenko

prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski