Doktoranci Politechniki Poznańskiej wybrani do Zarządu Polskiej Sekcji IEEE (PS IEEE)

Spotkanie z ciachem - zaproszenie na spotkanie

Ogólnopolski konkurs TRUMPF Huettinger na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i doktorską

23.05.2024 r. - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

XIII edycja międzynarodowych warsztatów Robot Motion and Control (RoMoCo)

Szkolenie TEAM-BUILDING CZYLI WSPÓŁPRACA DLA WYNIKÓW

Międzyuczelniana wymiana studentów w ramach programu PoMost

28th Symposium on Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits (EPNC 2024)

Pan dr hab. inż. Przemysław Herman profesorem

Pan dr hab. inż. Dariusz Horla profesorem

W dniu 5 grudnia na naszym wydziale odbyły się warsztaty pt. „Czy da się zrobić taniej i dlaczego nie działa?”