Data dodania

Spotkanie Rady Interesariuszy Zewnętrznych

W dniu 10 maja 2022 r. odbyło się spotkanie inaugurującej prace odnowionej Rady Interesariuszy Zewnętrznych WARIE powołanej w dniu 22 marca 2022 r. przez Dziekana Wydziału.

W trakcie spotkania Dziekan wręczył powołania członkom Rady, w skład której wchodzą przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego. Następnie przedstawiona została prezentacja WARIE obejmująca obszary dydaktyki, nauki i działaności badawczo-rozwojowej. Podczas spotkania wywiązała się interesująca dyskusja, między innymi na temat rozszerzenia kształcenia na profilach praktycznych a także szeroko pojętej współpracy. Ustalono zasady komunikowania się i zgłaszania wniosków do władz Wydziału. Cieszy Nas liczny udział w spotkaniu zaproszonych gości: 23 przedstawicieli Rady i 11 pracowników Wydziału.

 

Wstęp

 

2

 

3

 

PL