Strategia rozwoju

Strategia Rozwoju Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

na lata 2012-2016

(z perspektywą na lata 2016-2020)

 

Dokument w wersji PDF -