Data dodania

25.08.2021
PROCEDURA

Poniżej umieszczono szczegółowe informacje dotyczące przebiegu procesu dyplomowania w poszczególnych Instytutach Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki:

·         Instytut Automatyki i Robotyki pdf

·         Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej pdf

·         Instytut Matematyki pdf

·         Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej pdf

Sekcja ta jest na bieżąco rozbudowywana, stosownie do efektów komunikacji na linii Samorząd Studentów Wydziału – Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia. 

PL