Data dodania

23.09.2021
Plany zajęć - studia niestacjonarne

Wykaz egzaminów w semestrze zimowym: pdf

Harmonogram egzaminów w semestrze zimowym: pdf

Harmonogram zjazdów dla semestru zimowego: pdf

Oznaczenia sal -

Pomieszczenia Instytutu Robotyki i Inteligencji Maszynowej -


Harmonogram zjazdów dla semestru letniego: pdf


Kierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Lp. Rok
studiów
Semestr Rodzaj
studiów
Specjalność Plan zajęć
1 1 1 Niestacjonarne 1 stopnia - pdf
2 2 3 Niestacjonarne 1 stopnia - pdf
3 3 5 Niestacjonarne 1 stopnia - pdf
4 1 1 Niestacjonarne 2 stopnia SI pdf
5 2 3 Niestacjonarne 2 stopnia SAR pdf

Kierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA - studia rozpoczęte na WE

Lp. Rok
studiów
Semestr Rodzaj
studiów
Specjalność Plan zajęć
1 4 7 Niestacjonarne 1 stopnia AUT pdf

Kierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA - studia rozpoczęte na WI

Lp. Rok
studiów
Semestr Rodzaj
studiów
Specjalność Plan zajęć
1 4 7 Niestacjonarne 1 stopnia - pdf

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA

Lp. Rok
studiów
Semestr Rodzaj
studiów
Specjalność Plan zajęć
1 1 1 Niestacjonarne 1 stopnia - pdf
2 2 3 Niestacjonarne 1 stopnia - pdf
3 3 5 Niestacjonarne 1 stopnia - pdf
4 4 7 Niestacjonarne 1 stopnia - pdf
5 5 9 Niestacjonarne 1 stopnia UiIE pdf
6 5 9 Niestacjonarne 1 stopnia UEiIPP pdf
7 1 1 Niestacjonarne 2 stopnia - pdf
8 2 3 Niestacjonarne 2 stopnia IWN, UEiIPP, 
UiIE, SP 
pdf

 

 

PL