Data dodania

25.02.2022
PLANY ZAJĘĆ - STUDIA NIESTACJONARNE

Komunikat Dziekana WARiE z dnia 28.03.2022 r. w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022


Harmonogram zjazdów dla semestru zimowego 2022/23: pdf


Harmonogram zjazdów dla semestru letniego: pdf


Wykaz egzaminów w semestrze letnim: pdf

Harmonogramem sesji: pdf


Oznaczenia sal -

Pomieszczenia Instytutu Robotyki i Inteligencji Maszynowej -


Kierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA

Lp. Rok
studiów
Semestr Rodzaj
studiów

Specjalność

Plan zajęć
1 1 2 Niestacjonarne 1 stopnia - pdf
2 2 4 Niestacjonarne 1 stopnia - pdf
3 3 6 Niestacjonarne 1 stopnia - pdf
3 1 2 Niestacjonarne 2 stopnia SI pdf
4 2 4 Niestacjonarne 2 stopnia SAR pdf

Kierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA - studia rozpoczęte na WI

Lp. Rok
studiów
Semestr Rodzaj
studiów

Specjalność

Plan zajęć
1 4 8 Niestacjonarne 1 stopnia - pdf

Kierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA - studia rozpoczęte na WE

Lp. Rok
studiów
Semestr Rodzaj
studiów

Specjalność

Plan zajęć
1 4 8 Niestacjonarne 1 stopnia -  pdf

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA

Lp. Rok
studiów
Semestr Rodzaj
studiów

Specjalność

Plan zajęć
1 1 2 Niestacjonarne 1 stopnia - pdf
2 2 4 Niestacjonarne 1 stopnia - pdf
3 3 6 Niestacjonarne 1 stopnia - pdf
4 4 8 Niestacjonarne 1 stopnia UiIE, UEiIPP pdf
5

1

2 Niestacjonarne 2 stopnia - pdf
6 2 4 Niestacjonarne 2 stopnia IWN pdf
7 2 4 Niestacjonarne 2 stopnia UEP pdf
8 2 4 Niestacjonarne 2 stopnia SP pdf
9 2 4 Niestacjonarne 2 stopnia UiIE pdf

 

PL