Uchwały Rady Dyscypliny

Rok akademicki 2020-2021:

 • Uchwała nr 24/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika Politechniki Poznańskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Pawła Parulskiego pdf
 • Uchwała nr 23/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Szuchnika w dyscyplinie elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 22/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 23 czerwca 2021 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Szuchnika pdf
 • Uchwała nr 21/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 23 czerwca 2021 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika mgr. inż. Krzysztofowi Łakomemu oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Krzysztofa Łakomego pdf
 • Uchwała nr 20/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego mgr. inż. Pawłowi Sokólskiemu pdf
 • Uchwała nr 19/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Pawłowi Sokólskiemu pdf
 • Uchwała nr 18/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 21 kwietnia 2021 r. w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej w dyscyplinie automatyka i robotyka (odpowiadającej dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Łakomego pdf  
 • Uchwała nr 17/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Dyscypliny pdf
 • Uchwała nr 16/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego (dr inż. Jakub Kołota) pdf
 • Uchwała nr 15/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Łakomego w dyscyplinie automatyka i robotyka pdf
 • Uchwała nr 14/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 lutego 2021 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Łakomego pdf
 • Uchwała nr 13/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Radosławowi Puchalskiemu pdf
 • Uchwała nr 12/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego mgr. inż. Tomaszowi Nowakowi pdf
 • Uchwała nr 11/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Tomaszowi Nowakowi pdf
 • Uchwała nr 10/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Grigory Dudnikowi pdf
 • Uchwała nr 09/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego mgr. inż. Krzysztofowi Ćwianowi pdf
 • Uchwała nr 08/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Krzysztofowi Ćwianowi pdf
 • Uchwała nr 07/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika Politechniki Poznańskiej z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika wszczętego na wniosek dr. inż. Jakuba Kołoty pdf
 • Uchwała nr 06/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 grudnia 2020 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika mgr. inż. Marcinowi Nowickiemu oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Marcina Nowickiego pdf
 • Uchwała nr 05/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 21 października 2020 r. w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej w dyscyplinie automatyka i robotyka (odpowiadającej dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marcina Nowickiego pdf              
 • Uchwała nr 04/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 21 października 2020 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika mgr. inż. Michałowi Fularzowi oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Michała Fularza pdf
 • Uchwała nr 03/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika Politechniki Poznańskiej z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Damiana Burzyńskiego pdf
 • Uchwała nr 02/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika Politechniki Poznańskiej z dnia 15 września 2020 r. w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej w dyscyplinie automatyka i robotyka (odpowiadającej dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. inż. Michała Fularza pdf
 • Uchwała nr 01/2020-2021 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika wszczętego na wniosek dr. inż. Jakuba Kołoty pdf

Rok akademicki 2019-2020:

 • Uchwała nr 34/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego mgr. inż. Karolowi Piniarskiemu pdf
 • Uchwała nr 33/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Karolowi Piniarskiemu pdf
 • Uchwała nr 32/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 czerwca 2020 r. w przedmiocie zmiany tematu rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Bednarka pdf
 • Uchwała nr 31/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 czerwca 2020 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marcina Nowickiego pdf
 • Uchwała nr 30/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika Politechniki Poznańskiej z dnia 16 czerwca 2020 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika mgr. inż. Talarowi Sadalli pdf
 • Uchwała nr 29/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 czerwca 2020 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika mgr. inż. Tomaszowi Jarmudzie pdf
 • Uchwała nr 28/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 16 czerwca 2020 r. o nadaniu dr. inż. Leszkowi Kasprzykowistopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 27/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika Politechniki Poznańskiej z dnia 25 lutego 2020 r. w przedmiocie wyznaczenia recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Fularza pdf
 • Uchwała nr 26/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika Politechniki Poznańskiej z dnia 25 lutego 2020 r. w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej w dyscyplinie automatyka i robotyka (odpowiadającej dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. inż. Talara Sadalli pdf
 • Uchwała nr 25/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika Politechniki Poznańskiej z dnia 25 lutego 2020 r. w przedmiocie przyjęcia rozprawy doktorskiej w dyscyplinie elektrotechnika (odpowiadającej dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika wg klasyfikacji określonej w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 20 września 2018 r.) i dopuszczenia jej do publicznej obrony w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tomasza Jarmudy pdf
 • Uchwała nr 24/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 25 lutego 2020 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika mgr. inż. Jana Szymenderskiego pdf
 • Uchwała nr 23/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 25 lutego 2020 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika mgr inż. Paulinie Superczyńskiej oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr inż. Pauliny Superczyńskiej pdf
 • Uchwała nr 22/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 25 lutego 2020 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika mgr. inż. Bartoszowi Olejnikowi oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Bartosza Olejnika pdf
 • Uchwała nr 21/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 25 lutego 2020 r. w przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika mgr. inż. Krzysztofowi Królowi pdf
 • Uchwała nr 20/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 25 lutego 2020 r. o nadaniu dr inż. Aleksandrze Świetlickiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 19/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika Politechniki Poznańskiej z dnia 25 lutego 2020 r. o odmowie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika dr. inż. Michałowi Krystkowiakowi pdf
 • Uchwała nr 18/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 25 lutego 2020 r. o nadaniu dr. inż. Dominikowi Belterowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 17/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Rady Dyscypliny pdf
 • Uchwała nr 16/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Jakubowi Suderowi pdf
 • Uchwała nr 15/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Kacprowi Podbuckiemu pdf
 • Uchwała nr 14/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Wojciechowi Ludowiczowi pdf
 • Uchwała nr 13/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego mgr. inż. Piotrowi Kickiemu pdf
 • Uchwała nr 12/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora mgr. inż. Piotrowi Kickiemu pdf
 • Uchwała nr 11/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim doktorskiej mgr. inż. Michała Fularza pdf
 • Uchwała nr 10/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jana Szymenderskiego i dopuszczenia jej do publicznej obrony pdf
 • Uchwała nr 09/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Olejnika i dopuszczenia jej do publicznej obrony pdf
 • Uchwała nr 08/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Króla i dopuszczenia jej do publicznej obrony pdf
 • Uchwała nr 07/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie odmowy nadania dr inż. Aleksandrze Świetlickiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 06/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie nadania dr. inż. Wojciechowi Giernackiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf
 • Uchwała nr 05 D/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 12 listopada  2019 r. w sprawie nadania mgr. inż. Piotrowi Piechockiemu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych pdf
 • Uchwała nr 04 D/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie nadania mgr. inż. Karolowi Majkowi stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr. inż. Karola Majka pdf
 • Uchwała nr 03 D/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 12 listopada  2019 r. w sprawie nadania mgr inż. Dorocie Bugale stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych pdf
 • Uchwała nr 02/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Dyscypliny pdf
 • Uchwała nr 01/2019-2020 Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu Politechniki Poznańskiej o nadanie prof. dr. hab. inż. Kayowi Hameyerowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej pdf