Władze wydziału

prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg
Dziekan Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Przewodniczący Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika

dr hab. inż. Sławomir Stępień, prof. PP
Prodziekan ds. kształcenia na studiach stacjonarnych

kierunki: Automatyka i robotyka, Automatic control and robotics

dr hab. inż. Andrzej Tomczewski
Prodziekan ds. kształcenia na studiach stacjonarnych

kierunek: Elektrotechnika, Elektromobilność, Matematyka w technice

dr hab. inż. Dariusz Horla, prof. PP
Prodziekan ds. ewaluacji naukowej i jakości kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia

dr inż. Damian Cetnarowicz
Prodziekan ds. kształcenia na studiach niestacjonarnych
dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich
dr hab. inż. Wojciech Giernacki, prof. PP
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy międzynarodowej i programu Erasmus+
dr hab. inż. Leszek Kasprzyk, prof. PP
Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju i współpracy z gospodarką
K_Walas
dr inż. Krzysztof Walas
Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju i współpracy z gospodarką
Zdjęcie władz wydziału