Władze wydziału

Wojciech SZELĄG
prof. dr hab. inż. Wojciech SZELĄG
Dziekan Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Przewodniczący Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika

Sławomir Stępień
dr hab. inż. Sławomir STĘPIEŃ, prof. PP
Prodziekan ds. kształcenia na studiach stacjonarnych

kierunki: Automatyka i robotyka, Automatic control and robotics

Andrzej Tomczewski
dr hab. inż. Andrzej TOMCZEWSKI
Prodziekan ds. kształcenia na studiach stacjonarnych

kierunek: Elektrotechnika, Elektromobilność, Matematyka w technice

Dariusz Horla
dr hab. inż. Dariusz HORLA, prof. PP
Prodziekan ds. ewaluacji naukowej i jakości kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia

Damian Cetnarowicz
dr inż. Damian CETNAROWICZ
Prodziekan ds. kształcenia na studiach niestacjonarnych
Krzysztof Wandachowicz
dr hab. inż. Krzysztof WANDACHOWICZ
Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich
Wojciech Giernacki
dr hab. inż. Wojciech GIERNACKI, prof. PP
Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy międzynarodowej i programu Erasmus+
Leszek Kasprzyk
dr hab. inż. Leszek KASPRZYK, prof. PP
Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju i współpracy z gospodarką
K_Walas
dr inż. Krzysztof WALAS
Pełnomocnik Dziekana ds. rozwoju i współpracy z gospodarką

 

Władze wydziału

 

Zdjęcie władz wydziału