INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ
O INSTYTUCIE

Misją Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej jest realizacja badań naukowych w zakresie: szeroko rozumianej elektrotechniki, energoelektroniki i elektroniki, mechatroniki, przetworników elektromechanicznych, techniki świetlnej, systemów pomiarowych, a także dynamicznie rozwijającej się w ostatnich latach elektromobilności. Z wyżej wymienionymi obszarami badawczymi powiązana jest również działalność dydaktyczna IEEP. Główne nurty badań prowadzonych w Instytucie dotyczą:

  •     podstawowych zjawisk z obszaru elektrotechniki, elektroniki i magnetyzmu,
  •     analizy sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych, cieplnych, ferrohydro-dynamicznych i mechanicznych w przetwornikach elektromechanicznych,
  •     analizy i syntezy energoelektronicznych przekształtników średnich mocy oraz wysokich częstotliwości,
  •     badania i modelowania magazynów energii stosowanych w pojazdach elektrycznych i systemie elektroenergetycznym,
  •     metod projektowania nowych konstrukcji przetworników energii o wysokiej sprawności, w szczególności związanych z nowoczesnymi napędami stosowanymi m.in. w elektromobilności,
  •    przetwarzania sygnałów ukierunkowanych na pomiary wielkości elektryczne i nieelektryczne, w tym ocenę jakości energii elektrycznej,
  •    ekstrakcji sygnałów biooptycznych oraz pomiary termowizyjne w diagnostyce układów elektronicznych,
  •    projektowania układów sensorycznych w medycynie,
  •    metod projektowania, modelowania i badania nowoczesnych układów oświetleniowych.

Instytut jest organizatorem wielu konferencji naukowych, w tym Międzynarodowego Sympozjum "Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits" oraz Konferencji nt. "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice".