DODATKOWE ODNOŚNIKI

16 kwietnia zapraszamy na Drzwi Otwarte do Centrum Wykładowego PP

Natalia Wiśniewska, studentka kierunku Automatyka i Robotyka, ze stypendium Ministra

Godziny wolne od zajęć dydaktycznych 28.03.2024 r.

20TH MARCH 2024, 12.00-13.30, Lecture Center, room CW123

Zaproszenie na seminarium dot. symulacji czasu rzeczywistego - 19.03.2024 r., godz. 10:00

Wynalazcy i wynalazczynie poszukiwani - Konkurs Nagroda Jamesa Dysona

Kalendarz wydarzeń

Poznaj nas: