Data dodania

30.08.2021
INFORMACJE WYDZIAŁOWE

Prezentacja specjalności - kierunek Automatyka i Robotyka II stopień, studia stacjonarne

 • Inteligentne systemy automatyki (ISA) pdf
 • Roboty i systemy autonomiczne (RiSA) pdf
 • Systemy sterowania i robotyki (SSiR) pdf
 • Smart Aerospace and Autonomous Systems (SAAS) pdf
 • Systemy wizyjne (SW) pdf

Prezentacja specjalności - kierunek Elektrotechnika II stopień, studia stacjonarne

 • Elektryczne układy mechatroniki (EUM) pdf
 • Inżynieria wysokich napięć (IWN) pdf
 • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice (MSSwE) pdf
 • Systemy elektroenergetyczne (SE) pdf
 • Sieci i automatyka elektroenergetyczna (SiAE) pdf
 • Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej (SPwPiIB) pdf
 • Technika świetlna (TŚ) pdf
 • Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach (UEiIwPP) pdf
 • Urządzenia i instalacje elektryczne (UiIE) pdf

Informacje na temat rekrutacji:

https://www.put.poznan.pl/pl/rekrutacja


 

PL