Data dodania

INFORMACJE WYDZIAŁOWE

Rekrutacja na II stopień studiów stacjonarnych na kierunki:

- Automatyka i robotyka

- Automatic Control and Robotics

plakat kierunku Automatyka i robotyka

 

Test kwalifikacyjny na kierunek Automatyka i robotyka odbędzie się 14 lutego 2024 r. w sali B oraz C (łącznik pomiędzy budynkiem Wydziału Inżynierii Mechanicznej a budynkiem A3, Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki) oraz 209. Godzina rozpoczęcia testu zostanie podana Kandydatom w systemie rekrutacyjnym. Kandydaci będą poproszeni o wypełnienie kwestionariusza wyboru specjalności.

Rozmowa kwalifikacyjna na Automatic Control and Robotics - Smart Aerospace and Autonomous Systems odbędzie się 14 lutego 2024 r. w sali 413 ( budynek A3). Godzina  zostanie podana Kandydatom w systemie rekrutacyjnym.

Prezentacje specjalności - kierunek Automatyka i Robotyka, II stopień, studia stacjonarne

 • Inteligentne systemy automatyki (ISA) pdf
 • Roboty i systemy autonomiczne (RiSA) pdf
 • Inteligentne systemy automatyki i robotyki
 • Systemy sterowania i robotyki (SSiR) pdf
 • Systemy wizyjne (SW) pdf
 • Systemy inteligentne i bezzałogowe pdf
 • Smart Aerospace and Autonomous Systems (SAAS) pdf

Rekrutacja na II stopień studiów stacjonarnych na kierunki:

- Elektrotechnika

- Electrical Engineering nowość!!!

- Elektromobilność nowość!!!

Testy kwalifikacyjne odbędą się 14 lutego 2024 r. w sali B oraz C (łącznik pomiędzy budynkiem Wydziału Inżynierii Mechanicznej a budynkiem Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki).

Godzina rozpoczęcia testu zostanie podana Kandydatom w systemie rekrutacyjnym.

Kandydaci na kierunki Elektrotechnika oraz Electrical Engineering po teście kwalifikacyjnym będą poproszeni o wypełnienie kwestionariusza wyboru specjalności.

plakat kierunku Elektrotechnika plakat kierunku Electrical Engineering plakat kierunku Elektromobilność

 

W kwestionariuszu wyboru specjalności Kandydaci wskazują maksymalnie 3 specjalności, gdzie pierwsza stanowi najwyższą preferencję, a trzecia najniższą. Wybór preferencji nie jest równoznaczny z przydziałem do wybranej specjalności. Ostateczny przydział dokonany będzie nie tylko na podstawie wskazanej przez Kandydata preferencji, ale także z uwzględnieniem listy rankingowej ustalonej według wyniku testu kwalifikacyjnego i średniej z pierwszego stopnia studiów oraz liczebności tworzonych grup. Warunkiem uruchomienia specjalności jest przydzielenie do niej co najmniej 15 studentów, przy czym zakłada się uruchomienie maksymalnie dwóch grup laboratoryjnych w ramach jednej specjalności.

Listy z przydziałami do specjalności udostępnione będą na stronie internetowej wydziału w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników rekrutacji.

Kandydaci przystępujący do egzaminu kwalifikacyjnego według procedury odwołania od decyzji UKR, mogą wybierać tylko spośród już uruchomionych specjalności.


Prezentacja specjalności - kierunek Elektrotechnika, II stopień, studia stacjonarne

 • Inteligentne systemy pomiarowe pdf
 • Inżynieria wysokich napięć pdf
 • Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice pdf
 • Sieci i automatyka elektroenergetyczna pdf
 • Systemy napędowe w przemyśle i elektromobilności pdf
 • Technika świetlna pdf
 • Układy elektryczne w przemyśle i pojazdach pdf
 • Urządzenia i instalacje elektryczne pdf

Prezentacja specjalności - kierunek Electrical Engineering, II stopień, studia stacjonarne

 • Drive Systems in Industry and Electromobility pdf
 • Electrical Systems in Industry and Vehicles pdf
 • Lighting Engineering pdf
 • Microprocessor Control Systems in Electrical Engineering pdf
 • Smart Measurement Systems pdf

Informacje na temat rekrutacji:

https://www.put.poznan.pl/pl/rekrutacja


 

PL