Data dodania

Plany zajęć - studia stacjonarne

Wykaz tygodni semestru letniego 2023/24: pdf

Harmonogram roku akademickiego 2023/24: kliknij

Wykaz przedmiotów kończących się egzaminem w semestrze letnim r. akad. 2023/24: pdf

Oznaczenia sal dydaktycznych:


Kierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA

L.p.

Rok studiów

Semestr

Rodzaj studiów

Specjalność

Plan zajęć

1.

1.

2.

Stacjonarne 1. stopnia

-

USOSweb pdf

2.

2.

4.

Stacjonarne 1. stopnia

-

USOSweb pdf

3.

3.

6.

Stacjonarne 1. stopnia

-

USOSweb pdf

4.

1. II st.

1.

Stacjonarne 2. stopnia

ISA, RiSA, SIiB,  
SSiR, SW

USOSweb pdf

5.

2. II st.

3.

Stacjonarne 2. stopnia

ISA, RiSA,      
SSiR, SW

USOSweb pdf

Main field of study: AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS (in English)

No.

Year of study

Semester

Type of studies

Specjalty

Timetable

1.

1.

2.

Stacjonarne 1. stopnia

-

USOSweb pdf

2.

2.

4.

Stacjonarne 1. stopnia

-

USOSweb pdf

3.

3.

6.

Stacjonarne 1. stopnia

-

USOSweb pdf

4.

1. II st.

1.

Stacjonarne 2. stopnia

SAAS

USOSweb pdf

5.

2. II st.

3.

Stacjonarne 2. stopnia

SAAS

USOSweb pdf

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA

L.p.

Rok studiów

Semestr

Rodzaj studiów

Specjalność

Plan zajęć

1.

1.

2.

Stacjonarne 1. stopnia

-

USOSweb pdf

2.

2.

4.

Stacjonarne 1. stopnia

-

USOSweb pdf

3.

3.

6.

Stacjonarne 1. stopnia

-

USOSweb pdf

4.

1. II st.

1.

Stacjonarne 2. stopnia

MSSwE, SNwPiE, 
UEwPiP

USOSweb pdf

5.

2. II st.

3.

Stacjonarne 2. stopnia

UiIE, ISP, MSSwE

USOSweb pdf

Kierunek: ELEKTROMOBILNOŚĆ

L.p.

Rok studiów

Semestr

Rodzaj studiów

Specjalność

Plan zajęć

1.

1.

2.

Stacjonarne 1. stopnia

-

USOSweb pdf

2.

2.

4.

Stacjonarne 1. stopnia

-

USOSweb pdf

3.

3.

6.

Stacjonarne 1. stopnia

-

USOSweb pdf

4.

1. II st.

1.

Stacjonarne 2. stopnia

-

USOSweb pdf

Kierunek: MATEMATYKA W TECHNICE

L.p.

Rok studiów

Semestr

Rodzaj studiów

Specjalność

Plan zajęć

1.

1.

2.

Stacjonarne 1. stopnia

-

USOSweb pdf

2.

2.

4.

Stacjonarne 1. stopnia

-

USOSweb pdf

3.

3.

6.

Stacjonarne 1. stopnia

-

USOSweb pdf

 

 

PL