Skład rady dyscypliny

 

Członkowie Rady Dyscypliny

Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne

Politechniki Poznańskiej

L.p.

Tytuł naukowy, stopień, 
imię i nazwisko

1.prof. dr hab. inż. Przemysław Herman
2.prof. dr hab. inż. Dariusz Horla
3.prof. dr hab. inż. Piotr Skrzypczyński
4.prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg
5.dr hab. inż. Dominik Belter, prof. PP
6.dr hab. inż. Stefan Brock, prof. PP
7.dr hab. inż. Paweł Drapikowski, prof. PP 
8.dr hab. inż. Wojciech Giernacki, prof. PP
9.dr hab. inż. Michał Gwóźdź, prof. PP
10.dr hab. inż. Cezary Jędryczka, prof. PP
11.dr hab. inż. Leszek Kasprzyk, prof. PP
12.dr hab. inż. Maciej Michałek, prof. PP
13.dr hab. inż. Dariusz Pazderski, prof. PP
14.dr hab. inż. Sławomir Stępień, prof. PP
15.dr hab. inż. Andrzej Tomczewski, prof. PP
16.dr hab. inż. Grzegorz Wiczyński, prof. PP
17.dr hab. inż. Rafał M. Wojciechowski, prof. PP
18.dr hab. inż. Mariusz Barański
19.dr hab. inż. Jakub Bernat
20.dr hab. inż. Paweł Idziak
21.dr hab. inż. Łukasz Knypiński
22. dr hab. inż. Jakub Kołota
23. dr hab. inż. Wojciech Kowalczyk
24.dr hab. inż. Wiesław Łyskawiński
25.dr hab. inż. Tomasz Pajchrowski
26.dr hab. inż. Wojciech Pietrowski
27.dr hab. inż. Dorota Stachowiak
28.dr hab. Magdalena Szymkowiak
29.dr hab. inż. Aleksandra Świetlicka
30. dr hab. inż. Konrad Urbański
31.dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz

 

 

Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu Rady Dyscypliny

L.p.

Tytuł naukowy, stopień, 
imię i nazwisko

1.prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski
2.prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko
3.prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski