POSTĘPOWANIA/Przewody DOKTORSKIE

POSTĘPOWANIA DOKTORSKIE

 

dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych   
dyscyplina automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

mgr inż. Piotr Kicki   
Załączniki   

mgr inż. Paweł Sokólski   
Załączniki   
– zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf   

mgr inż. Szymon Sobczak   
Załączniki
– zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf

mgr inż. Radosław Patelski   
Załączniki   
– zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf   

mgr inż. Ariel Antonowicz   
Załączniki   
– zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf   

dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika   

mgr inż. Michał Pełka   
Załączniki   
- zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf   

mgr inż. Piotr Kuwałek   
Załączniki   
– zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf   

mgr inż. Karol Piniarski   
Załączniki   
– zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf


PRZEWODY DOKTORSKIE

 

mgr inż. Sebastian Zakrzewski

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf


mgr inż. Talar Sadalla

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:

– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf


mgr inż. Paulina Superczyńska

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:

– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf


mgr inż. Grzegorz Wieczerzak

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka


mgr inż. Michał Kowalski

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka


mgr inż. Mateusz Michalski

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka


mgr inż. Karol Gugała

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka


mgr inż. Artur Stranz

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka


mgr inż. Marianna Parzych

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka


mgr inż. Krzysztof Kolanowski

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych pdf


mgr inż. Agnieszka Stankiewicz

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych pdf


mgr inż. Krzysztof Łakomy

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf   
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf


mgr inż. Marcin Nowicki

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf   
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf   
– zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf


mgr inż. Paweł Parulski

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych pdf


mgr inż. Piotr Piechocki

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf


mgr inż. Damian Burzyński

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych pdf


mgr inż. Adrian Wójcik

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka


mgr inż. Mariusz Świderski

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika


mgr inż. Przemysław Siwek

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka


mgr inż. Stanisław Mikulski

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:

– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych pdf


mgr inż. Adam Gulczyński

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika


mgr inż. Konrad Górny

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika


mgr inż. Krzysztof Dziarski

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf


mgr inż. Łukasz Ciepliński

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych pdf


mgr inż. Michał Bednarek

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych pdf


mgr inż. Krzysztof Król

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf


mgr inż. Adam Bondyra

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych pdf


mgr inż. Michał Filipiak

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf 
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf


mgr inż. Dorota Bugała

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf


mgr inż. Karol Majek

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf- streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf


mgr inż. Damian Głuchy

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika


mgr inż. Aleksander Kostusiak

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka


mgr inż. Dariusz Kurz

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: energetyka

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka pdf


mgr inż. Milena Kurzawa

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych pdf


mgr inż. Jan Wietrzykowski

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych pdf


mgr inż. Jakub Tomczyński

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka


mgr inż. Tomasz Jarmuda

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf


mgr inż. Tomasz Mańkowski

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka


mgr inż. Jan Szymenderski

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf


mgr inż. Przemysław Fatyga

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika


mgr inż. Przemysław Gąsior

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka


mgr inż. Bartosz Olejnik

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika 

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf


mgr inż. Bartłomiej Wicher

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf


mgr inż. Łukasz Putz

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Krzysztof Szuchnik

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf


mgr inż. Krzysztof Nowopolski

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka


mgr inż. Marta Rostkowska

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf


mgr inż. Marek Wąsik

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka


mgr inż. Przemysław Gościński

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf


mgr inż. Piotr Łukaszewicz

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika


mgr inż. Dariusz Prokop

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Stanisław Gardecki

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Łukasz Knypiński

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:   
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Mikołaj Wasielica

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka


mgr inż. Michał Nowicki

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:   
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Filip Polak

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika


mgr inż. Marcin Jukiewicz

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:   
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Karol Onoszko

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka


mgr inż. Maciej Gniadek

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka

 Załączniki:   
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Maciej Fajfer

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Wojciech Biegański

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka


mgr inż. Michał Fularz

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:   
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf


mgr inż. Krzysztof Siembab

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka


mgr inż. Andrzej Książkiewicz

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:   
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Jarosław Gośliński

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:   
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Adam Owczarkowski

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:   
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Rafał Kabaciński

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka


mgr inż. Zuzanna Domagała

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:   
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf


mgr inż. Grzegorz Malinowski

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika


mgr inż. Piotr Kozierski

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka


mgr inż. Mateusz Kowalski

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka


mgr inż. Janusz Tykocki

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:   
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Bartosz Ceran

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:   
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Krzysztof Dróżdż

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka

Załączniki:   
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf


mgr inż. Bogdan Fabiański

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: automatyka i robotyka


mgr inż. Artur Bugała

dziedzina: nauki techniczne
dyscyplina: elektrotechnika

Załączniki:   
– recenzja 1 pdf
– recenzja 2 pdf
– streszczenie rozprawy doktorskiej pdf
– ogłoszenie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej pdf
– uchwała o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych pdf