Obszary badań

Instytut Automatyki i Robotyki

Instytut prowadzi prace badawcze w następujących obszarach:
    • teoria i technologia układów sterowania i systemów,
    • modelowanie i estymacja stanu systemów dynamicznych,
    • zautomatyzowane pojazdy i robotyka mobilna,
    • przetwarzanie sygnałów, systemy wizyjne i zaawansowane systemy pomiarowe,
    • zastosowania robotyki w przemyśle, transporcie i medycynie.
Pracownicy IAiR mają w swoim dorobku bogate doświadczenie w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych poparte wieloma zrealizowanymi projektami badawczymi, rozwojowymi i wdrożeniowymi.

 

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

Instytut Matematyki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

Instytut prowadzi prace badawcze w następujących obszarach:

  • roboty autonomiczne-mobilne i manipulacyjne,
  • nawigacja,
  • SLAM,
  • planowanie ruchu dla pojazdów i robotów manipulacyjnych,
  • systemy wizyjne,
  • wbudowane systemy sensoryczne,
  • uczenie maszynowe w przetwarzaniu danych sensorycznych oraz podejmowaniu decyzji w czasie rzeczywistym,
  • rozwój metod sterowania inteligentnego i uczenia maszynowego autonomicznych robotów latających,
  • metod obliczeniowych optymalizacji,
  • inteligentne układy sterowania w elektronice przemysłowej i systemach elektromechanicznych w tym: energooszczędnych, odpornych i tolerujących uszkodzenia.