UCHWAŁY RW OD 01.01.2020

Rok akademicki 2023-2024:

 • Uchwała nr 4/2023-2024 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Automatyka i Robotyka na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, profil praktyczny: pdf 
 • Uchwała nr 3/2023-2024 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Automatyka i Robotyka na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki: pdf 
 • Uchwała nr 2/2023-2024 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Automatyka i Robotyka na studiach stacjonarnych drugiego stopnia: pdf 
 • Uchwała nr 1/2023-2024 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 26 października 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów i utworzenia kierunku studiów Elektromobilność na studiach stacjonarnych drugiego stopnia: pdf 

 

Rok akademicki 2022-2023:

 • Uchwała nr 7/2022-2023 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 19 września 2023 r.w sprawie ustalenia programu studiów i utworzenia kierunku studiów Matematyka nowoczesnych technologii na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia: pdf
 • Uchwała nr 6/2022-2023 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Automatyka i Robotyka na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia: pdf
 • Uchwała nr 5/2022-2023 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Elektrotechnika na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia: pdf
 • Uchwała nr 4/2022-2023 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów i utworzenia kierunku studiów Matematyka z analizą danych na studiach stacjonarnych drugiego stopnia: pdf
 • Uchwała nr 3/2022-2023 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów i utworzenia kierunku studiów Matematyka z analizą danych  na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia: pdf
 • Uchwała nr 2/2022-2023 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 26 października 2022 r.w sprawie zaopiniowania zmian w programie studiów na kierunku Elektrotechnika na studiach stacjonarnych drugiego stopnia: pdf
 • Uchwała nr 1/2022-2023 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 26 października 2022 r.w sprawie ustalenia programu studiów i utworzenia kierunku studiów Elektrotechnika/Electrical Engineering na studiach stacjonarnych drugiego stopnia: pdf

 

Rok akademicki 2021-2022:

 • Uchwała nr 4/2021-2022 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zmian w procedurze P12 Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia: pdf, procedura P12 z załącznikiem: pdf 
 • Uchwała nr 3/2021-2022 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie uznania Panu Marcinowi Kaczmarkowi dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny z polskim dyplomem: pdf
 • Uchwała nr 2/2021-2022 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia nowej procedury Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia: pdf, procedura P12: pdf, załącznik do procedury: pdf
 • Uchwała nr 1/2021-2022 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów kierunku automatyka i robotyka  na studiach stacjonarnych drugiego stopnia: pdf

 

Rok akademicki 2020-2021:

 • Uchwała nr 3/2020-2021 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 22 września 2021 r. w sprawie określenia warunków i terminów uzupełnienia różnic programowych przez Marcina Kaczmarka w przeprowadzonym postępowaniu nostryfikacyjnym dyplomu ukończenia studiów: pdf
 • Uchwała nr 2/2020-2021 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w procedurach Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia: pdf
 • Uchwała nr 1/2020-2021 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów i utworzenia kierunku studiów Elektromobilność na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia: pdf

 

Rok akademicki 2019-2020:

 • Uchwała nr 2/2019-2020 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 09.06.2020 r. w sprawie ustanowienia nowych procedur Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia: pdf, załączniki: archiwum ZIP
 • Uchwała nr 1/2019-2020 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 09.06.2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacji praktyk studenckich objętych programem studiów na Wydziale Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej: pdf, załączniki: archiwum ZIP