Procedury jakości kształcenia

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia działa w oparciu o systematycznie rozbudowywany zestaw procedur. Aktualny zestaw procedur jakościowych, na podstawie Uchwały nr 2/2020-2021 Rady Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w procedurach Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia pdf oraz Uchwały nr 2/2021-2022 Rady Wydziału Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia nowej procedury Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia pdf znajduje się poniżej.

Identyfikator i nazwa procedury Plik
P01: Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej pdf
P02: Ocena jakości kształcenia na podstawie danych z systemu eAnkieta pdf
P03: Ocena jakości kształcenia na Wydziale w oparciu o coroczne anonimowe ankiety studenckie pdf
P04: Ocena jakości pracy dziekanatu Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej pdf
P05: Przeprowadzanie egzaminu ustnego na Wydziale Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej pdf
P06: Przebieg egzaminów dyplomowych pdf
P07: Ocena programów kształcenia i istotnych zmian w programach kształcenia przez Samorząd Studentów pdf
P08: Opiniowanie i zgłaszanie przez przedstawicieli Rady Interesariuszy Zewnętrznych zmian w programach kształcenia pdf
P09: Przeprowadzanie zajęć terenowych dla studentów Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej pdf
P10: Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych na studiach I, II i III stopnia pdf
P11: Zgłaszanie potrzeby wprowadzenia zmian pdf
P12: Procedura przeciwdziałania zachowaniom rasistowskim, mobbingowi oraz stalkingowi pdf

Załączniki do wybranych procedur

Załącznik do procedury P05 (wersja edycyjna MS Word)

Załącznik do procedury P05 (wersja PDF)

pdf

Załącznik do procedury P09 (wersja edycyjna MS Word)

Załącznik do procedury P09 (wersja PDF)

pdf

Załącznik do procedury P10 (wersja edycyjna MS Word)

Załącznik do procedury P10 (wersja PDF)

pdf

Załącznik do procedury P11 (wersja edycyjna MS Word)

Załącznik do procedury P11 (wersja PDF)

pdf

Załącznik do procedury P12 (wersja edycyjna MS Word)
Załącznik do procedury P12 (wersja PDF) pdf