INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ
informacje - działalność naukowa

 

Działalność statutowa

0212/SBAD/0512

Generacja, magazynowanie i przetwarzanie energii z wykorzystaniem wybranych układów elektrycznych.

2020

dr hab. inż. TOMCZEWSKI Andrzej

0212/SBAD/0513

Falowniki nizależne w technologii GaN do zastosowań w napędzie elektrycznym i układach do poprawy jakości energii elektrycznej.

2020

dr hab. inż. GWÓŹDŹ Michał, prof. PP

0212/SBAD/0514

Elektrodynamika układów z elektromagnetycznymi przetwornikami energii.

2020

dr hab. inż. PIETROWSKI Wojciech

0212/SBAD/0515

Pozyskiwanie i przetwarzanie wybranych sygnałów diagnostycznych.

2020

dr hab. inż. WICZYŃSKI Grzegorz

0212/SBAD/0516

Optymalizacja rozwiązań urządzeń oświetleniowych i elektrotermicznych.

2020

dr hab. inż. WANDACHOWICZ Krzysztof

0212/SBAD/0536

Generacja, magazynowanie i przetwarzanie energii z wykorzystaniem wybranych układów elektrycznych.

2021

dr hab. inż. TOMCZEWSKI Andrzej

0212/SBAD/0537

Falowniki niezależne w technologi GaN do zastosowań w napędzie elektrycznym i ukladach do poprawy jakości energii elektrycznej - cz. 2.

2021

dr hab. inż. GWÓŹDŹ Michał, prof. PP

0212/SBAD/0538

Elektrodynamika układów z elektromagnetycznymi przetwornikami energii.

2021

dr hab. inż. PIETROWSKI Wojciech

0212/SBAD/0539

Pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w diagnostyce układów elektrycznych, elektronicznych i oświetleniowych.

2021

dr hab. inż. WICZYŃSKI Grzegorz

04/42/SBAD/0486

Optymalizacja rozwiązań urządzeń oświetleniowych i elektrotermicznych.

2019

dr hab. inż. WANDACHOWICZ Krzysztof

Działalność statutowa – Młoda Kadra

Nr

Temat

Rok rozp.

Kierownik

0212/SBAD/0517

Zastosowanie źródeł energii odnawialnej do wspomagania zasilania urządzeń napowietrzających stosowanych w procesie kompostowania.

2020

dr inż. BUGAŁA Artur

0212/SBAD/0518

Modelowanie procesu zużycia ogniwa litowo-jonowego podczas stałych warunków obciążenia.

2020

mgr inż. MIKULSKI Stanisław

0212/SBAD/0519

Algorytm detekcji zacienień dla elektrowni fotowoltaicznej.

2020

mgr inż. ŚWIDERSKI Mariusz

0212/SBAD/0520

Zastosowanie modelu polowego silnika klatkowego oraz metod uczenia maszynowego w diagnostyce uzwojenia stojana maszyny indukcyjnej.

2020

mgr inż. GÓRNY Konrad

0212/SBAD/0521

Zastosowanie algorytmu kukułki w procesie optymalnego projektowania przetworników elektromagnetycznych.

2020

dr inż. KNYPIŃSKI Łukasz

0212/SBAD/0522

Projekt stanowiska do pomiaru i analizy systemów bezprzwewodowej transmisji energii elektrycznej.

2020

mgr inż. KURZAWA Milena

0212/SBAD/0523

Polowa analiza tłumika z cieczą magnetokaloryczną dostosowanego do pracy w bionicznej protezie stopy.

2020

mgr inż. DANIELCZYK Dawid

0212/SBAD/0524

Polowa analiza zjawisk elektromagnetycznych w osiowosymetrycznych ukladach z prądami wirowymi i przesunięcia dielektrycznego z wykorzystaniem metody balansu harmonicznego.

2020

mgr inż. LUDOWICZ Wojciech

0212/SBAD/0540

Analiza uzysków energii elektrycznej z paneli bifacjalnych w różnych konfiguracjach montażowych.

2021

dr inż. KURZ Dariusz

0212/SBAD/0541

Zwiększenie możliwości technik diagnostycznych w elektrotechnice poprzez zastosowanie zaawansaowanych narzędzi do przetwarzania sygnałów.

2021

mgr inż. KUWAŁEK Piotr

0212/SBAD/0542

Badanie wpływu nieostrości rejestrowanego termogramu na wartość niepewności termowizyjnego pomiaru temperatury.

2021

mgr inż. DZIARSKI Krzysztof

0212/SBAD/0543

Metody analizy zjawisk elektromagnetycznych oraz metody optymalizacji stosowane w procesie projektowania przetworników elektromagnetycznych.

2021

dr inż. KNYPIŃSKI Łukasz

0212/SBAD/0544

Projekt stanowiska badawczego do pomiaru i analizy układów napędowych stosowanych w pojazdach elektrycznych transportu indywidualnego.

2021

mgr inż. KURZAWA Milena

0212/SBAD/0545

Rozproszona instalacja fotowoltaiczna współpracujaca z zasobnikami energii wykorzystywanymi w motoryzacji.

2021

mgr inż. ŚWIDERSKI Mariusz