Laboratorium SkyLab
skylab1         skylab2
           
skylab3         skylab4

 

Laboratorium SkyLab stanowi unikatowe w skali kraju stanowisko badawczo-rozwojowe do prowadzenia badań związanych z opracowaniem nowych technologii, algorytmów sterowania i nadzoru wspierających systemy obserwacji optycznych oraz rozwiązania dotyczące precyzyjnych systemów serwowizyjnych. Badania te skupiają się między innymi na metodach zwiększających stopień autonomii obserwatoriów astronomicznych i technikach precyzyjnego śledzenia celów na niebie (gwiazdy, sztuczne satelity, śmieci kosmiczne). SkyLab stanowi innowacyjną infrastrukturę do testowania nowych konstrukcji zrobotyzowanych montaży astronomicznych oraz rozwiązań w obszarze specjalistycznego oprogramowania. Lokalizacja laboratorium na terenie kampusu Politechniki Poznańskiej daje możliwość prowadzenia badań naukowych i szybkiego testowania rozwiązań technicznych pracownikom Uczelni, co przyspiesza proces wdrażania nowych technologii i pozwala na wsparcie procesu dydaktycznego studentów i doktorantów.

Słowa kluczowe: astronomia, obserwacje optyczne, SST, serwomechanizmy wizyjne, autonomiczne obserwatoria.

 

ZAKŁAD STEROWANIA I ROBOTYKI (Z1)