INSTYTUT MATEMATYKI
SKRYPTY I MONOGRAFIE

2018

  

 

 

 

Modelowanie matematyczne siedmiowarstwowych belek i płyt prostokątnych

autor:

E. Magnucka-Blandzi

Poznań 2018    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

2013

  

 

 

 

Metody prognozowania w modelowaniu eksploatacji środków transportu

autor:

K. Andrzejczak

Poznań 2013    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej    
Rozprawy nr 496

 

 

 

Metody numeryczne w MatLabie    
Wybrane zagadnienia

autorzy:

M. Dondajewski    
A. Gleska    
E. Magnucka-Blandzi    
B. Szyszka

Poznań 2013    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

2012

  

 

 

 

Wytrzymałość i stateczność belek i płyt trójwarstwowych    
z rdzeniem z pianki aluminiowej

autorzy:

P. Jasion    
D. Kurpisz    
E. Magnucka-Blandzi    
K. Magnucki    
P. Paczos    
W. Szyc    
P. Wasilewicz    
T. Wegner    
J. Zielnica

Poznań 2012    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

2010

  

 

 

 

Stateczność belek i płyt trójwarstwowych oraz belek cienkościennych    
kształtowanych na zimno

autor:

E. Magnucka-Blandzi

Poznań 2010    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej    
Rozprawy nr 449

 

 

 

Properties of solutions of higher order difference equations

autor:

E. Schmeidel

Poznań 2010    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

 

 

 

Repetytorium z matematyki dla studentów Politechniki Poznańskiej

autorzy:

J. Gruszka    
G. Grzgorczyk    
M. Liskowski

Poznań 2010    
Wydawnictwo EMPI2

2007

  

 

 

 

Elementy analizy matematycznej dla studentów uczelni technicznych

autor:

L. Hącia

Poznań 2007    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

 

 

 

Wybrane zagadnienia matematyki

autor:

L. Hącia

Poznań 2007    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

2002

  

 

 

 

Algorytmy algebry liniowej    
Metody bezpośrednie

autor:

A. Maćkiewicz

Poznań 2002    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

 

 

 

Metody przybliżonego rozwiązywania pewnych typów równań całkowych    
oraz nierówności całkowe i ich zastosowania

autor:

L. Hącia

Poznań 2002    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej    
Rozprawy nr 367

2001

  

 

 

 

Rozwiązania wybranych zadań i problemów matematycznych

autorzy:

A. Waszak    
A. Wyrwińska

Poznań 2001    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1999

  

 

 

 

Nowe strategie globalne w metodach numerycznych    
rozwiązywania układów równań nieliniowych

autor:

A. Maćkiewicz

Poznań 1999    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej    
Rozprawy nr 349

 

 

 

Liczby zespolone i algebra liniowa

autor:

M. Grzesiak

Poznań 1999    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1997

  

 

 

 

Statystyka elementarna z wykorzystaniem Statgraphics

autor:

K. Andrzejczak

Poznań 1997    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

 

 

 

Matematyka na Derive cz.I, cz.II

autorzy:

A. Andruch    
J. Popenda

Poznań 1997    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1995

  

 

 

 

Równania różniczkowe cząstkowe

autorzy:

D. Bobrowski    
J. Morchało    
J. Mikołajski

Poznań 1995    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1994

  

 

 

 

Elementy algebry ogólnej z zadaniami

autor:

M. Grzesiak

Poznań 1994    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

 

 

 

Systemy dynamiczne z czasem dyskretnym: zagadnienia deterministyczne

autor:

D. Bobrowski

Poznań 1994    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1993

  

 

 

 

Geometria wykreślna

autor:

W. Jankowski

PWN Warszawa 1971

Poznań 1993    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

 

 

 

Przekroje i rozwinięcia powierzchni walcowych i stożkowych

autorzy:

J. Korczak    
Cz. Prętki

Poznań 1993    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1991

  

 

 

 

Słownik informatyczny angielsko-polski

autorzy:

A. Marciniak    
M. Jankowski

Warszawa 1991    
PWN

1990

  

 

 

 

Turbo Pascal 5.5

autor:

A. Marciniak

Poznań 1990    
PWN    
Wydawnictwo NAKOM

1989

  

 

 

 

Wybrane metody numerycznego rozwiązywania zagadnienia N ciał

autor:

A. Marciniak

Poznań 1989    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

 

 

 

Algebra i teoria grafów dla studentów Politechnik

autor:

A. Marlewski

Poznań 1989    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

 

 

 

Algebra dla kierunku Telekomunikacja

autorzy:

M. Grzesiak    
W. Jankowski

Poznań 1989    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1987

  

 

 

 

Procesy gałązkowe ze zwielokrotnieniem energii

autor:

J. Kuiński

Poznań 1987    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej    
Rozprawy nr 199

 

 

 

Rozmyte procesy gałązkowe

autor:

J. Kuiński

Poznań 1987    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej    
Rozprawy nr 188

 

 

 

Wstęp do losowych równań różniczkowych zwyczajnych

autor:

D. Bobrowski

Warszawa 1987    
PWN

 

 

 

O stabilności i asymptotycznym zachowaniu się rozwiązań    
równań różniczkowych i różniczkowo-całkowych

autor:

J. Morchało

Poznań 1987    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej    
Rozprawy nr 179

1985

  

 

 

 

Modele i metody matematyczne teorii niezawodności    
w przykładach i zadaniach

autor:

D. Bobrowski

Warszawa 1985    
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne

 

 

 

Elementy algebry i analizy macierzy

autor:

B. Kaczmarek

Poznań 1985    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1982

  

 

 

 

Wybrane metody wnioskowania statystycznego

autorzy:

D. Bobrowski    
K. Maćkowiak-Łybacka

Poznań 1982, 1995, 2006    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

 

 

 

Zeszyt do ćwiczeń projektowych z geometrii wykreślnej    
dla studentów wydziałów mechanicznych

autor:

K. Knitter

Poznań 1982, 1986, 1994    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1981

  

 

 

 

Krzywe specjalne

autor:

B. Kaczmarek

Poznań 1981    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1980

  

 

 

 

Elementy teorii prawdopodobieństwa

autor:

D. Bobrowski

Poznań 1980    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1970

  

 

 

 

Losowe równania różniczkowe zwyczajne

autor:

D. Bobrowski

Poznań 1970, 1980    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1979

  

 

 

 

Matematyka    
cz.I, cz.II, cz.III

autorzy:

I. Foltyńska    
Z. Ratajczak    
Z. Szafrański

Poznań 1979, 1999, 2000, 2003, 2004    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1978

  

 

 

 

Matematyka Równania różniczkowe zwyczajne w zastosowaniach

autorzy:

J. Morchało    
Z. Ratajczak    
J. Werbowski

Poznań 1978, 1982, 1987,1990    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

1970

  

 

 

 

Matematyka, cz.VIII    
Przekształcenie Laplace' a

autorzy:

D. Bobrowski    
Z. Ratajczak

Poznań 1970, 1981    
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej