Przepisy rady dyscypliny
  • Regulamin Rady dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika pdf English version pdf
  • Zalecenia odnośnie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego ,,DOBRE PRAKTYKI’’ pdf English version pdf
  • Regulamin nadawania stopnia doktora na Politechnice Poznańskiej pdf
  • Regulamin nadawania stopnia doktora habilitowanego na Politechnice Poznańskiej pdf