Data dodania

Plany zajęć - studia niestacjonarne

Harmonogram zjazdów dla semestru zimowego 2023/24: pdf

Harmonogram roku akademickiego 2023/24: kliknij

Wykaz przedmiotów kończących się egzaminem w semestrze zimowym r. akad. 2023/24: pdf

Oznaczenia sal:

Pomieszczenia Instytutu Robotyki i Inteligencji Maszynowej:


Kierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA

L.p.

Rok   
studiów

Semestr

Rodzaj studiów

Specjalność

Plan zajęć

1.

1.

1.

Niestacjonarne 1. stopnia

-

USOSweb pdf

2.

2.

3.

Niestacjonarne 1. stopnia

-

USOSweb pdf

3.

3.

5.

Niestacjonarne 1. stopnia

-

USOSweb pdf

4.

4.

7.

Niestacjonarne 1. stopnia

-

pdf

5.

1.

1.

Niestacjonarne 2. stopnia

ISAiR

USOSweb pdf

6.

2.

3.

Niestacjonarne 2. stopnia

SAR

USOSweb pdf


Kierunek: ELEKTROTECHNIKA

L.p.

Rok   
studiów

Semestr

Rodzaj studiów

Specjalność

Plan zajęć

1.

1.

1.

Niestacjonarne 1. stopnia

-

USOSweb pdf

2.

2.

3.

Niestacjonarne 1. stopnia

-

USOSweb pdf

3.

3.

5.

Niestacjonarne 1. stopnia

-

USOSweb pdf

4.

4.

7.

Niestacjonarne 1. stopnia

-

pdf

5.

5.

9.

Niestacjonarne 1. stopnia

-

grupa UiUiIE
pdf

6.

5.

9.

Niestacjonarne 1. stopnia

-

grupa EIUEwPiP
pdf

7.

1.

1.

Niestacjonarne 2. stopnia

-

USOSweb pdf

8.

2.

3.

Niestacjonarne 2. stopnia

-

USOSweb pdf

 

 

PL