KONTAKT

 

Sekretariat (office_cse@put.poznan.pl)  
Instytut Automatyki i Robotyki

ul. Piotrowo 3A (pok. 433, budynek A3)
61-138 Poznań
tel.: +48 61 665 21 99, +48 61 665 28 49

 

Kierownicy zakładów:

Zakład Sterowania i Robotyki
dr hab. inż. Jakub BERNAT
pok. 514, 515, budynek A3
tel.: +48 61 665 27 51
e-mail: zaklad.sir@put.poznan.pl

 

Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów
prof. dr hab. inż. Adam DĄBROWSKI
pok. 232, budynek A5
tel.: +48 61 665 59 41, +48 61 665 59 42