Data dodania

obszary współpracy

Dydaktyka:

 • Doradztwo w zakresie aktualizacji treści kształcenia związanych z zagadnieniami o charakterze praktycznym
 • Udział firm w procesie kształcenia studentów w ramach studiów o profilu praktycznym
 • Konsultowanie kierunków działania WARiE w zakresie jakości kształcenia, stymulowanie nowych i kreatywnych form oraz metod realizacji procesu kształcenia
 • Współpraca w zakresie realizacji prac dyplomowych
 • Współpraca z firmami w zakresie organizacji i realizacji staży, praktyk oraz wycieczek dla studentów
 • Współpraca zakresie szkolenia przez firmy studentów i pracowników
 • Współpraca w zakresie pozyskiwania infrastruktury i wyposażania laboratoriów

 

Współpraca naukowa i badawczo-rozwojowa:

 • Proponowanie nowych kierunków badań zorientowanych na aktualne potrzeby rynku
 • Pomoc w transferze nowo opracowanych technologii i rozwiązań
 • Współpraca w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów
 • Badania realizowane przez Wydział na rzecz Firm
 • Działanie na rzecz intensyfikacji kontaktów w celu wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy pracownikami WARiE a pracownikami instytucji działających na rynku pracy
 • Współpraca w zakresie własności intelektualnych

 

PL