Data dodania

WYNIKI ANKIET WYDZIAŁOWYCH, LOSY ABSOLWENTÓW, RAPORTY

Symbol "-" oznacza brak wypełnionych ankiet w danym okresie lub niewystarczającą liczbę oddanych ankiet.


Wyniki ankiety absolwenta Wydziału

Studia/rok 2020 2019 2018 2017 2016
Stacjonarne I stopnia - pdf pdf - -
Stacjonarne II stopnia - - - - -
Niestacjonarne I stopnia - - - - -
Niestacjonarne II stopnia - - - - -

Wyniki ankiet wewnętrznych Wydziału

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

Kierunek/rok 2020 2019 2018 2017 2016
Automatyka i Robotyka - pdf pdf pdf -
Elektrotechnika - pdf pdf pdf -
Energetyka - pdf pdf pdf -
Informatyka - pdf pdf pdf -
Matematyka - - - - -

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

Kierunek/rok 2020 2019 2018 2017 2016
Automatyka i Robotyka - x pdf - -
Elektrotechnika - x pdf - -
Energetyka - x pdf - -
Informatyka - x pdf - -
Matematyka - x - - -

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

Kierunek/rok 2020 2019 2018 2017 2016
Automatyka i Robotyka - x - - -
Elektrotechnika - x - - -
Energetyka - x - - -
Informatyka - x - - -
Matematyka - x - - -

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA

Kierunek/rok 2020 2019 2018 2017 2016
Automatyka i Robotyka - x - - -
Elektrotechnika - x - - -
Energetyka - x - - -
Informatyka - x - - -
Matematyka - x - - -

Syntetyczny raport z działań podjętych w Instytutach na podstawie wyników eAnkiety/ankiety absolwenta WE/wewnętrznych ankiet Wydziału Elektrycznego:

  • działania podjęte w roku 2017 pdf.

W poszczególnych Instytutach działania są podejmowane na podstawie pełnej treści wypełnianych przez Państwa ankiet, ze szczególną uwagą pod kątem wszystkich opisów tekstowych nie prezentowanych w załączonych powyżej wynikach ankiet z powodu ochrony danych osobowych.


Monitorowanie losów absolwentów Wydziału Elektrycznego:

  • dane uzyskane w roku 2018 pdf.

PL