Data dodania

25.08.2021
TERMINARZ POSIEDZEŃ

Terminy posiedzeń Rady Wydziału

w roku akademickim 2021/2022

21 września 2021 r. pdf

9 listopada 2021 r. pdf

30 listopada 2022 r. pdf

22 marca 2022 r. pdf

21 czerwca 2022 r. pdf

20 września 2022 r.

PL