Data dodania

17.09.2021
SIATKI GODZIN AUTOMATYKA I ROBOTYKA - STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie - 8 semestralne) - profil ogólnoakademicki
Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 2019

Plan studiów, przedmioty wspólne i obieralne - excel


Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie - 4 semestralne) - profil ogólnoakademicki

Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 1.10.2019

Lp. Specjalność Plan studiów,
przedmioty wspólne i specjalności
1 Systemy automatyki i robotyki excel
2 Systemy inteligentne excel

Studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie - 8 semestralne)
Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2017

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Specjalność Plan studiów,·
przedmioty specjalności
1

Automatyka
2 Komputerowe systemy sterowania

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie - 4 semestralne)
Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2017

Lp. Plan studiów,
przedmioty wspólne
Specjalność Plan studiów,·
przedmioty specjalności
1

Automatyka i elektronika przemysłowa pdf
2 Sterowanie układów elektromechanicznych

Przejdź do: Archiwum siatek na studiach niestacjonarnych AiR


 

PL