Data dodania

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o indywidualną organizację studiów: wersja polska: , English version:

Wniosek o uznanie zaliczeń: wersja polska: , English version:

Zgoda na egzamin komisyjny: wersja polska: , English version:

Zgoda na powtarzanie zajęć: wersja polska: , English version:

Rezygnacja ze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: wersja polska: , English version:

Podanie o przedłużenie terminu rejestracji: wersja polska: word, English version: word

Podanie o duplikat legitymacji studenckiej: wersja polska: word, English version: word

Podanie o wznowienie studiów: wersja polska: word, English version: word

Podanie o urlop dziekański: wersja polska: word, English version: word

Podanie o zakwalifikowanie na wyjazd w ramach programu Erasmus+: wersja polska: word
English version: word

Karta obiegowa 2020 - szablon edytowalny: wersja polska: word, English version: word

Dokumenty dyplomowe

Karta tematu pracy dyplomowej:

Informacje dodatkowe do suplementu do dyplomu:

Karta obiegowa 2020 - szablon edytowalny:

Wniosek o odpis dyplomu w języku angielskim (dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020):

Wniosek o wydanie dyplomu, suplementu (dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020):

Podanie o przedłużenie terminu oddania pracy dyplomowej (wersja: 12.2019):

Wniosek o udzielenie dostępu do laboratorium:


Documents for graduate students in English

Title of the diploma thesis:

Check-list of a graduate student struck off the students’ list:

Additional information to the diploma supplement:

Copy of the diploma in English (for graduates who started their studies before the academic year of 2019/2020):

Application for the issuance the diploma (for graduates who started their studies from the academic year of 2019/2020):

Application for extending diploma deadline submission:

Check-list of a graduate student struck off the students’ list:

Additional information to the diploma supplement:

Copy of the diploma in English (for graduates who started their studies before the academic year of 2019/2020):

Application for the issuance the diploma (for graduates who started their studies from the academic year of 2019/2020):


Faktura VAT - szczegółowe informacje na stronie Zintegrowanego Centrum
Obsługi - http://zco.put.poznan.pl/faktura-za-uslugi-edukacyjne/

Wniosek o rozłożenie czesnego na raty


 

PL