Prezentacja wydziału

Prezentacja inaugurująca Radę Interesariuszy Zewnętrznych Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki: pdf