Data dodania

Kontakt

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań

e-mail: creef@put.poznan.pl

www.creef.put.poznan.pl

 tel. +48 61 665-2539  sekretariat Dziekana/Przewodniczącego Rady Dyscypliny

tel. +48 61 665-2541 dziekanat, obsługa studentów stacjonarnych

tel. +48 61 665-2379 dziekanat, obsługa studentów stacjonarnych

tel. +48 61 665-2543 stypendia

tel. +48 61 665-2547 dziekanat, obsługa studentów niestacjonarnych

tel. +48 61 665-2544 sprawy finansowe

tel. +48 61 665-2566 plany zajęć

tel. +48 61 665-2509 awanse naukowe

PL