INSTYTUT ROBOTYKI I INTELIGENCJI MASZYNOWEJ
Oferta dla gospodarki

Zakład Robotyki (Z1)

Obszar badań i oferta dla gospodarki:

 1. Badania i wdrożenia w zakresie percepcji i autonomii robotów mobilnych oraz pojazdów samochodowych.
 2. Badania i wdrożenia w zakresie zastosowań sieci neuronowych (głębokiego uczenia) do przetwarzania obrazów oraz danych 3D
 3. Badania i wdrożenia w zakresie systemów wielosensorycznych, kalibracji, ich aplikacji w wielu dziedzinach gospodarki.
 4. Badania i wdrożenia w zakresie robotów mobilno-manipulacyjnych.
 5. Nawigacja robotów, pojazdów (SLAM) i osób (indoor positioning) z użyciem LiDARów, kamer, DGPS, WiFI.
 6. Badania w zakresie teorii i zastosowań uczenia maszynowego
 7. Planowanie ruchu dla robotów kroczących, manipulacyjnych i mobilno-manipulacyjnych.
 8. Przetwarzanie sygnałów biologicznych oraz nowoczesne interfejsy użytkownika korzystające z tych sygnałów.
 9. Percepcja poza spektrum widzialnym: pracujemy z szeroką gamą czujników obrazowych wykorzystujących różne modalności, w tym dane głębi, dane termowizyjne, obrazy wielospektralne i hiperspektralne.
 10. Prace wdrożeniowe w zakresie filtrowania i poprawianie obrazu, segmentacji, nawigacji, wykrywania i śledzenia obiektów w zastosowaniach w robotyce, monitoringu, teledetekcji, rolnictwie i opiece zdrowotnej.
 11. Wdrażanie algorytmów na urządzeniach wbudowanych, od komputerów jednopłytkowych z systemem Linux, poprzez programowalne urządzenia typu system-on-chip po mikrokontrolery.

Zakład Sterowania i Elektroniki Przemysłowej (Z2)

Obszar badań i oferta dla gospodarki:

Układy sterowania w elektronice przemysłowej i systemach elektromechanicznych: inteligentne, energooszczędne, odporne i tolerujące uszkodzenia.

 1. Energooszczędne sterowanie napędami elektrycznymi, zwłaszcza z silnikami o wzbudzeniu od magnesów trwałych. Algorytmy sterowania energooszczędnego dla pojazdów samochodowych.
 2. Odporne na awarie sterowanie napędami elektrycznym, zwłaszcza z silnikami o wzbudzeniu od magnesów trwałych i silnikami reluktancyjnymi przełączalnymi. Zastosowanie algorytmów i struktur bezczujnikowego sterowania napędami, co umożliwia poprawną pracę także w przypadku awarii czujników mechanicznych.
 3. Sterowanie napędów pojazdów elektrycznych, zwłaszcza z silnikami o wzbudzeniu od magnesów trwałych.
 4. Inne zagadnienia związane z układami sterowania i pomiarów, w tym z wykorzystaniem magistrali CAN oraz Internetu Rzeczy IoT oraz wykorzystanie sprzężenia wizyjnego w układach sterowania.

Zakład Automatyki i Optymalizacji (Z3)

Obszar badań i oferta dla gospodarki:

 1. Badania i wdrożenia w zakresie bezzałogowych statków powietrznych (konstrukcji dronów, autonomii lotu, inteligentnych metod sterowania i estymacji stanu BSP, technik optymalizacji i automatycznego doborów nastaw regulatorów),
 2. Badania nad rozwojem dronów inspirowanych naturą,
 3. Badania laboratoryjne z wykorzystaniem systemu Motion Capture,
 4. Rozwój metod estymacji stanu,
 5. Szacowanie obszaru asymptotycznej stabilności układów z ograniczeniem kierunku wektora sterowania,
 6. Rozwój metod kompensacji zjawiska windup,
 7. Rozwój i optymalizacja algorytmów sterowania predykcyjnego z ograniczeniami dla układów nieliniowych.