INSTYTUT ROBOTYKI I INTELIGENCJI MASZYNOWEJ
DYREKCJA

Dyrektor

dr hab. inż. Paweł Drapikowski, prof. PP

pok. 109X, budynek A-3

tel.: +48 61 665 2194

Dyrektor Instytutu

Z-ca Dyrektora

dr hab. inż. Tomasz Pajchrowski

pok. 625, budynek A-3

tel.: +48 61 665 2385

Z-ca Dyrektora

Z-ca Dyrektora

dr inż. Robert Bączyk

pok.7, budynek A-8 (A8B)

tel.: +48 61 665 2874

 

Z-ca Dyrektora