Data dodania

Plany zajęć - studia stacjonarne

Wykaz tygodni semestru zimowego r. akad. 2023/24: pdf

Harmonogram r. akad. 2023/24: kliknij

Oznaczenia sal dydaktycznych:

Wykaz przedmiotów kończących się egzaminem w semestrze zimowym r. akad. 2023/24:


Kierunek: AUTOMATYKA I ROBOTYKA 

L.p.

Rok studiów

Semestr

Rodzaj studiów

Specjalność

Plan zajęć

1.

1.

1.

Stacjonarne 1. stopnia

-

pdf

2.

2.

3.

Stacjonarne 1. stopnia

-

pdf

3.

3.

5.

Stacjonarne 1. stopnia

-

pdf

4.

4.

7.

Stacjonarne 1. stopnia

-

pdf

5.

1. II st.

2.

Stacjonarne 2. stopnia

ISA, RISA,
SSIR, SW 

pdf

 


 

Main field of study: AUTOMATIC CONTROL AND ROBOTICS (in English) 

No.

Year of study

Semester

Type of studies

Specjalty

Timetable

1.

1.

1.

Full-time first-cycle studies

-

pdf

2.

2.

3.

Full-time first-cycle studies

-

pdf

3.

3.

5.

Full-time first-cycle studies

-

pdf

4.

4.

7.

Full-time first-cycle studies

-

pdf

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA 

L.p.

Rok studiów

Semestr

Rodzaj studiów

Specjalność

Plan zajęć

1.

1.

1.

Stacjonarne 1. stopnia

-

pdf

2.

2.

3.

Stacjonarne 1. stopnia

-

pdf

3.

3.

5.

Stacjonarne 1. stopnia

-

pdf

4.

4.

7.

Stacjonarne 1. stopnia

-

pdf

5.

1. II st.

2.

Stacjonarne 2. stopnia

ISP, MSSwE, 
UiIE

pdf

Kierunek: ELEKTROMOBILNOŚĆ

L.p.

Rok studiów

Semestr

Rodzaj studiów

Specjalność

Plan zajęć

1.

1.

1.

Stacjonarne 1. stopnia

-

pdf

2.

2.

3.

Stacjonarne 1. stopnia

-

pdf

3.

3.

5.

Stacjonarne 1. stopnia

-

pdf

Kierunek: MATEMATYKA W TECHNICE 

L.p.

Rok studiów

Semestr

Rodzaj studiów

Specjalność

Plan zajęć

1.

1.

1.

Stacjonarne 1. stopnia

-

pdf

2.

2.

3.

Stacjonarne 1. stopnia

-

pdf

3.

3.

5.

Stacjonarne 1. stopnia

-

pdf

4.

4.

7.

Stacjonarne 1. stopnia

-

pdf

 

PL