Data wydarzenia

Kurs z zakresu tematyki Świata Głuchych
ucho

W związku z realizacją projektu „Politechnika Poznańska uczelnią otwartą dla wszystkich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”, zapraszamy na bezpłatny kurs z zakresu tematyki Świata Głuchych.

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom funkcjonowanie osób G/głuchych, niesłyszących, niedosłyszących, ze szczególnym uwzględnieniem osób posługujących się polskim językiem migowym.

Szkolenie w zależności od preferencji uczestników będzie miało formę online lub stacjonarną.

Termin szkolenia:

Preferowany, do wyboru w formularzu zgłoszeniowym.

- 30.06.2021 r. w godzinach 09:00-13:00 (4 godziny)

- 06.07.2021 r. w godzinach 10:00-14:00 (4 godziny)

Organizatorzy szkolenia:
Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „GEST” (www.towarzystwogest.eu).

Firma Gest zakończyła w maju tego roku pierwszą edycję kursu polskiego języka migowego dla pracowników Politechniki Poznańskiej. Także szczególnie serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników  kursu, którzy mieli już okazję zapoznań się z Panem Olgierdem i Panią Aleksandrą oraz chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat funkcjonowania, języka oraz kultury osób niesłyszących.

więcej informacji

Liczba miejsc szkolenia ograniczona! Zachęcamy do jak najszybszych zapisów.

Warunki uczestnictwa:

Rejestracja: wypełnienie i przesłanie dokumentów zgłoszenia uczestnika projektu poprzez stronę internetową oraz przekazanie oryginałów dokumentów.

Rejestracja trwa od dnia 17.06.2021r. do dnia 23.06.2021r.

Prosimy o kompletne wypełnienie formularza uczestnika.