Data dodania

Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice

  

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej organizuje corocznie konferencję na temat zastosowań komputerów w elektrotechnice - ZKwE

Pierwsza Konferencja odbyła się w 1996 i od tamtej pory organizowana jest corocznie. Od roku 1996 opublikowano łącznie ponad 4000 referatów. W ciągu minionych lat w Konferencji wzięło udział około 4300 osób – pracowników wyższych uczelni, ośrodków badawczych oraz przemysłu, w tym także z zagranicy – Czech, Dani, Hiszpani, Słowacji, Turcji, Niemiec, Rumunii i Ukrainy.

Konferencja ma na celu przedstawienie zastosowań istniejącego oprogramowania komputerowego i autorskich programów z zakresu modelowania, symulacji, pomiarów, grafiki, baz danych oraz komputerowego wspomagania prac naukowo-inżynierskich związanych z elektrotechniką.

W trakcie trwania konferencji prezentowane są prace badawcze w następujących sekcjach:

 1. Elektrotechnika Teoretyczna i Stosowana
  1. Pole elektromagnetyczne i kompatybilność elektromagnetyczna
  2. Teoria obwodów i sygnałów
  3. Bioelektromagnetyzm
  4. Elektroenergetyka, energia odnawialna
  5. Elektronika i energoelektronika
  6. Elektrotechnika pojazdów
  7. Elektrotermia
  8. Maszyny elektryczne, napęd elektryczny
  9. Materiałoznawstwo
  10. Mechatronika
  11. Metrologia elektryczna i elektroniczna
  12. Technika mikroprocesorowa i układy sterowania
  13. Technika świetlna
    
 2. Zastosowania Komputerów w Inżynierii
  1. Bazy danych
  2. Metody i algorytmy numeryczne
  3. Obliczenia równoległe
  4. Optymalizacja, algorytmy genetyczne, sieci neuronowe i systemy ekspertowe
  5. Sieci komputerowe i sieci transportu informacji
  6. Techniki programowania
  7. Technologie internetowe
  8. Wizualizacja, systemy CAE/CAD
    
 3. Dydaktyka, Kształcenie i Informacja Naukowa

Pozytywnie ocenione przez dwóch recenzentów artykuły publikowane są w Poznan University of Technology Academic Journals: Electrical Engineering.

Z artykułów prezentowanych na konferencji Komitet Programowy dokonuje wyboru najlepszych prac, z propozycją opublikowania ich rozszerzonej wersji w Open Access Proceedings in Information Technology, Computer Science and Mathematics on Web of Conferences (ITM WoC) – czasopiśmie indeksowanym w bazie Web of Science.

W kwietniu 2022 roku planowane jest zorganizowanie jubileuszowej, 25. Konferencji ZKwE.

Link do strony konferencji: http://www.iee.put.poznan.pl/zkwe/

 

 

PL