Data dodania

SPA Singal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications

 

Konferencja SPA Singal Processing Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications jest cyklicznie organizowana przez Zakład Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów ( Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki ) z krótkimi przerwami od 1993 roku.

Patronuje temu wydarzeniu Polska Sekcja IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), a zasięg konferencji obejmuje głównie Region 8, do którego należy Europa, Bliski Wschód i Afryka.

Od 2019 r. przewodniczącym Polskiej Sekcji IEEE jest pan prof. dr hab. inż. Adam Dąbrowski – Kierownik Zakładu Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów.

Głównym celem konferencji IEEE SPA jest prezentacja najnowszych osiągnięć w szerokim interdyscyplinarnym obszarze przetwarzania sygnałów. Do najczęściej omawianych zagadnień należą algebra linia i teoria sygnałów, metody procesu przetwarzania, przechowywania i przesyłania sygnałów multimedialnych (dźwięk, obraz, video), a także innych sygnałów, w tym biologicznych i medycznych, poprzez różne zastosowania przetwarzania sygnałów m.in. sztuczną inteligencję i biometrię.

Ostatnia konferencja SPA odbyła się w dniach 23-25 września 2020 r. po raz dwudziesty czwarty, ale ze względu na pandemię o światowym zasięgu, po raz pierwszy zorganizowano ją w formie zdalnej.

Wzięło w niej udział kilkudziesięciu naukowców z Polski i zza granicy, a szczególnym gościem, który zaprezentował wykład pt. Zwycięstwo ortogonalności był prof. Gilbert Strang- znany amerykański profesor matematyki z Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Kolejna konferencja SPA odbędzie się w dniach 21-23 września 2022 r. i będzie miała charakter jubileuszowy: dwudziestopięciolecie konferencji SPA oraz pięćdziesięciolecie Polskiej Sekcji IEEE.

http://www.spaconference.org.pl/

PL