Data dodania

Warsztaty w ramach konferencji International Conference of Robotics and Automation

W dniu 04.06.2021 w odbyły się warsztaty dotyczące robotów kroczących: ICRA 2021: 5th Full-Day Workshop on Legged Robots -- Towards Real-World Deployment of Legged Robots, ktorych organizatorem byl pracownik WARiE dr inż. Krzysztof Walas.

W związku z okresem pandemicznym spotkanie miało formę wirtualną. Na warsztat składały się 4 sesje. Pierwsza z nich zaprezentowane zostały prace uznanych naukowców między innymi z MIT, Univeristy of Michigan i Seoul National University. Ponadto pojawiły się prezentacje firm robotycznych Unitree Robotics i Ghost Robotics. Kolejna sesja to znów część naukowa i przemysłowa, w której wystąpili naukowcy z IIT, LAAS-CNRS oraz EPFL. Swoje roboty zaprezentowały firmy PAL Robotics oraz Agility Robotics. W sesji trzeciej pojawili się przedstawiciele ETH, Boston Dynamics, University of Pensylvania. W trakcie tej sesji wprowadzono sekcję dla młodych obiecujących naukowców. Ostatnia część warsztatu to wirtualna sesja plakatowa.

W wydarzeniu wzięło udział 350 osób. Warsztaty odbywają się od 5 lat i jeśli wniosek uzyska akceptację to szósta ich edycja odbędzie się podczas ICRA 2022 w Filadelfii.

Więcej informacji o warsztatach na stronie: https://leggedrobots.put.poznan.pl/

PL