Data dodania

XXVI Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits

XXVI Międzynarodowe Sympozjum „Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits (EPNC)” (Zjawiska Elektromagnetyczne w Obwodach Nieliniowych), którego termin był zaplanowany na 30 czerwca do 3 lipca 2020, odbyło się w dniach od 7 do 9 kwietnia 2021. Ze względu na stan pandemii koronawirusa obrady sympozjum były w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Zoom.

Konferencja odbyła się pod patronatem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, Komisji Nauk Elektrycznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Poznań a  organizatorami Sympozjum były uczelnie: Politecnico di Torino Dipartimento Energia “Galileo Ferraris” we Włoszech oraz Politechnika Poznańska – Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki.

Celem Sympozjów EPNC jest umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentacji najnowszych osiągnięć w zakresie badania i wykorzystywania zjawisk elektromagnetycznych w układach ze środowiskami i elementami nieliniowymi. Podczas Sympozjum zaprezentowano wyniki prac naukowych dotyczących analizy i syntezy nieliniowych obwodów magnetycznych z elementami ferromagnetycznymi oraz obwodów z elementami półprzewodnikowymi.

Honorowym Przewodniczącym Komitetu Naukowego EPNC był profesor Mirosław Dąbrowski, który zainicjował w 1972 roku I Sympozjum „Zjawiska Elektromagnetyczne w Obwodach Nieliniowych”. Obecnie Komitetowi Naukowemu EPNC przewodniczy profesor Andrzej Demenko, natomiast funkcję sekretarza Komitetu Naukowego EPNC pełni dr hab. inż. Wojciech Pietrowski. Komitetem Organizacyjnym XXVI Sympozjum EPNC kierował z wielkim zaangażowaniem profesor Maurizio Repetto z Politecnico di Torino we Włoszech.

Miejscem następnego EPNC w 2022 roku będzie Hamburg w Niemczech. Komitetowi Organizacyjnemu będzie przewodniczył profesor Christian Kreischer z  University of the Federal Armed Forces.

https://epnc.put.poznan.pl/

PL