Data dodania

25.08.2021
ELEKTROTECHNIKA
  • UEiIP

W ramach działalności Koła Naukowego UEiIP organizowane są wyjazdy naukowo-dydaktyczne do jednostek związanych z przemysłem samochodowym. W ostatnich latach członkowie koła mieli możliwość zapoznania się z cyklem technologicznym produkcji pojazdów w firmach: BMW - Monachium, VW - Wolfsburg, PSA Peugeot Citroen - Mulhouse. Mają miejsce również prezentacje w zakresie produkcji, badań, diagnostyki i obsługi pojazdów w takich firmach jak: Skoda AUTO Polska, Autocentrum, MPK, Solaris, MAN itp. Studenci uczestniczą również cyklicznie w organizowanej przez Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej konferencji Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice.


  • PUT Solar Dynamics

Koło Naukowe PUT Solar Dynamics to grupa blisko 30 studentów uczących się na 7 kierunkach Politechniki Poznańskiej. Najważniejszym aspektem działalności Koła jest projekt, budowa, testowanie oraz ściganie się samochodami w pełni zasilanymi energią słoneczną na szczeblu światowym. Złożony z reprezentujących pełen wachlarz specjalizacji zespół, zdobywa nieocenione doświadczenie w dziedzinach inżynierii świata rzeczywistego oraz rozwoju biznesowego.

Głównym celem projektu jest budowa w pełni funkcjonalnego samochodu osobowego zasilanego energią słoneczną. Priorytetami postawionymi sobie przez zespół w trakcie realizacji projektu są przede wszystkim wysokie bezpieczeństwo, ergonomia i komfort jazdy dorównujące standardowym samochodom. Najważniejszym technicznym wyznacznikiem sukcesu projektu jest zasięg osiągany przez zaprojektowany samochód, który wyniesie 1000 km i będzie dwukrotnie większy niż zasięg najnowszych modeli popularnej Tesli.

Poza zadaniami technicznymi członków Koła, równie ważną rolę odgrywają działania biznesowe członków działu marketingu. Studenci od podstaw tworzą markę swojego produktu współpracując silnie z szeroko pojętym przemysłem.

Pobocznym celem jest start pierwszego polskiego zespołu PUT Solar Dynamics w zawodach American Solar Challenge 2018 Wyjazd ten oraz udział w wydarzeniach związanych z alternatywnymi źródłami energii, pozwoli zespołowi na promocję energii odnawialnej i podnoszenie świadomości w tym zakresie. Skupiając się na nieodłącznych, technicznych wyzwaniach w technologii elektrycznych samochodów zasilanych energią słoneczną, zespół będzie zdobywał doświadczenie w projektowaniu niezależnych energetycznie pojazdów przyszłości.

Opiekun: Leszek Kasprzyk 

Osoba do kontaktów: Filip Laskowski, email: filip.laskowski@student.put.poznan.pl, tel. 790 585 085


  • Koło Naukowe SENSOR

Koło Naukowe SENSOR zajmuje się zgłębianiem wiedzy z dziedziny elektroniki analogowej i cyfrowej oraz realizacją projektów. W działalności Koła dominują zajęcia prowadzone „przez studenta dla studenta”. W tych zajęciach bierze liczne grono studentek i studentów różnych kierunków (elektrotechnika, automatyka i robotyka, mechatronika). Tematyka zajęć obejmuje m.in. teoretyczne podstawy działania, budowy i uruchamiania przykładowych analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, programowanie mikrokontrolerów, wykonywanie
prototypowych płytek PCB z układami peryferyjnymi do mikrokontrolerów. Oddzielnym nurtem działania jest realizacja projektów ukierunkowanych na układy sensoryczne. Ostatnim zrealizowanym projektem jest „stanowisko do pomiaru siły ciosu” przeznaczone do oceny efektywności technik uderzanych sportów walk.

Opiekun: Grzegorz Wiczyński

Osoba do kontaktów: przewodniczący Koła, Wojciech Ludowicz,
wojciech.ludowicz@live.com


  • SKN Elektroenergetyka

Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyka (SKN Elektroenergetyka) zrzesza studentów, którzy interesują się szeroko pojętą elektroenergetyką i w tej dziedzinie rozwijają swoje zainteresowania. Są to studenci Wydziału Elektrycznego kierunków Elektrotechnika i Energetyka.

Obecne SKN Elektroenergetyka zostało reaktywowane na spotkaniu założycielskim w dn. 08.03.2005 r.

W związku z rezygnacją dr inż. Ireneusza Grządzielskiego z dalszego opiekuństwa nad Kołem funkcję opiekuna Koła z końcem kwietnia 2017 r przejął dr inż. Radosław Szczerbowski.

Dr inż. Ireneusz Grządzielski pozostał honorowym opiekunem seniorem. 

Opiekunami są także: dr inż. Bartosz Ceran, dr inż. Jacek Handke oraz dr inż. Robert Wróblewski.

Funkcję prezesa Koła pełni obecnie: Aniela Lima.

Podstawowe formy działalności Koła

1. Wycieczki naukowo-dydaktyczne. Niewątpliwie zawsze dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy edukacyjne, których w czasie działalności Koła zrealizowano bardzo dużo. Zwiedzano obiekty związane z energetyką zarówno w najbliższej okolicy, a także na terenie całego kraju. Do najważniejszych obiektów, które mogli studenci zwiedzić można zaliczyć między innymi:

Elektrociepłownie: Karolin, Zielona Góra, Gorzów; Elektrownie: Bełchatów; Turów; Dolna Odra; Pątnów-Adamów-Konin; Elektrownie Wodne: Włocławek, Dychów, Lubachów, Oborniki; Biogazownia w Skrzetuszu; Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku;Farma Wiatrowa Margonin; Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów w Poznaniu oraz Spalarnia Odpadów w Bydgoszczy; stacje elektroenergetyczne: Plewiska, Jeżyce, Kromolice i Pasikurowice; Zakład Geotermalny Pyrzyce; kopalnia gazu ziemnego w Wielichowie; firmy i zakłady przemysłowe: PSE S.A. oddział w Poznaniu, Mikronika, Solaris S.A., PKP Energetyka w Poznaniu, Apator w Toruniu, PESA w Bydgoszczy, Legrand w Ząbkowicach Śląskich.

Wyjazdy te pozwoliły na poszerzenie horyzontów oraz przybliżenie możliwości pracy w branży energetycznej.

2. Organizacja seminariów naukowych. Przedmiotem działalnościKoła jest równieżorganizacja seminariów, na których przedstawiciele różnych firm przybliżyli tematykę związaną ze swoją działalnością. Do najciekawszych zaliczyć można prelekcje z firmami: ABB, Rafako, Elektrobudowa, Energoprojekt, Luxiona, ETI Polam, Legrand, Windhunter, VESTAS, KromissBis, Easy Solar, Heliocentris, Franz Elkuch AG, Tavrida Electric oraz ASTOR. Członkowie Koła mieli także możliwość uczestniczenia w szkoleniach przeprowadzonych m.in. przez firmę Astat o tematyce jakości energii elektrycznej, pomp ciepła, fotowoltaiki oraz firmę SKANSKA dotyczącą projektów. W ramach współpracy z Kołem Naukowym Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowych z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, zorganizowano również wspólne seminaria naukowe, w których prelegentami i uczestnikami byli studenci oraz opiekunowie obu Kół Naukowych.

3. Inne formy działalności. Członków SKN Elektroenergetyka można również spotkać na wydarzeniach takich jak: Noc Naukowców, Gwiazdka Volkswagena czy Dzień Energii z Veolią. Przeprowadzając na nich warsztaty dla dzieci chcą zaszczepić pasję do nauki, a w szczególności energetyki już u najmłodszych. Dzieci z zainteresowaniem wytwarzają prąd z owoców i warzyw, czy też łączą proste układy elektryczne. Nie zapominają również o młodzieży, którą zapraszają do wstąpienia w szeregi studentów Politechniki Poznańskiej w ramach Drzwi Otwartych zarówno Politechniki Poznańskiej jak i Wydziału Elektrycznego. Studenckie Koło Naukowe aktywnie uczestniczy również w targach branżowych EXPOPOWER organizowanych w Poznaniu. Dzięki uprzejmości Międzynarodowych Targów Poznańskich ma możliwość wystawiania się ze swoją ofertą oraz promowania Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej.

Planowana dalsza działalność Koła

W przyszłości Koło planuje kontynuować swoją dotychczasową działalność. Podstawowym celem Koła jest umożliwienieczłonkom samodoskonalenia się oraz polepszania kwalifikacji. Dlatego organizowane będą seminaria tematycznie związane z elektroenergetyką, warsztaty inżynierskie nie tylko związane z branżą energetyczną (m.in. warsztaty z projektowania układów elektronicznych, czy warsztaty spawalnictwa), kursy i egzaminy na uprawnienia SEP, wyjazdy edukacyjne. Ponadto Koło planuje nawiązać ścisłą współpracę z firmami z branży elektroenergetycznej oraz rozwijać badania projektowe. Oprócz ww. działalności ściśle technicznej Koło nadal planuje współorganizować warsztaty dla dzieci oraz wydarzenia objęte patronatem Politechniki Poznańskiej.

Kontakt: http://elen.put.poznan.pl/

https://www.facebook.com/SKN.Elektroenergetyka

e-mail: sknelektroenergetyka@gmail.com


  • Magnesia

Uczestnicy Koła pogłębiają swoje zainteresowania w zakresie elektrotechniki oraz zastosowania informatyki w elektrotechnice. Uczestniczyli w wyjazdach do wielu zakładów przemysłowych w celu zapoznania się z cyklem produkcyjnym, m.in. do: Philips Lighting Poland w Pile, Huty Aluminium Konin Impexmetal SA, Fabryki Silników Elektrycznych BESEL SA, Zespołu Elektrowni Wodnych Dychów SA, Zakładu Produkcyjno-Remontowego Energetyki Energoserwis SA w Lublińcu. Brali także udział (jako słuchacze) w konferencji ZKwE'2004.


  • ELECTRONUS

Zrzeszamy studentów zainteresowanych wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z zakresu automatyki budynkowej oraz urządzeń elektrycznych. ELECTRONUS jest miejscem spotkań grup roboczych pracującymi przy różnych projektach. 
Dodatkowo organizujemy seminaria i warsztaty z zakresu oprogramowania inżynierskiego.

Opiekunem koła jest dr inż. B. Bródka i mgr inż. K. Nowak.

Kontakt: boleslaw.brodka@put.poznan.pl , karol.nowak@put.poznan.pl


  • "µcro"

Działalność Koła jest związana z rozwojem zainteresowań studentów problematyką w zakresie zastosowań programowalnych układów logicznych, techniki mikroprocesorowej oraz procesorów sygnałowych w elektrotechnice, szczególnie w energoelektronice. Ma także przyczynić się do zwiększenia umiejętności studentów w obszarze elektroniki przemysłowej, programowania komputerów i sterowników PLC, a także nowoczesnych metod sterowania, zbierania, wizualizacji oraz przetwarzania danych, opartych na technice mikroprocesorowej. Członkowie Koła biorą czynny udział w Seminariach Kół Naukowych, uczestniczą w seminariach pt.: "Data Converter Seminar" organizowanego przez firmę Analog Devices. Realizowane są także działania wspomagające dydaktykę w postaci referatów wygłaszanych przez członków koła oraz projekty, umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności.


powrót

PL