Data dodania

Elektromobilność
  • PUT Solar Dynamics

Koło Naukowe PUT Solar Dynamics to grupa blisko 30 studentów uczących się na 7 kierunkach Politechniki Poznańskiej. Najważniejszym aspektem działalności Koła jest projekt, budowa, testowanie oraz ściganie się samochodami w pełni zasilanymi energią słoneczną na szczeblu światowym. Złożony z reprezentujących pełen wachlarz specjalizacji zespół, zdobywa nieocenione doświadczenie w dziedzinach inżynierii świata rzeczywistego oraz rozwoju biznesowego.  

Głównym celem projektu jest budowa w pełni funkcjonalnego samochodu osobowego zasilanego energią słoneczną. Priorytetami postawionymi sobie przez zespół w trakcie realizacji projektu są przede wszystkim wysokie bezpieczeństwo, ergonomia i komfort jazdy dorównujące standardowym samochodom. Najważniejszym technicznym wyznacznikiem sukcesu projektu jest zasięg osiągany przez zaprojektowany samochód, który wyniesie 1000 km i będzie dwukrotnie większy niż zasięg najnowszych modeli popularnej Tesli.  

Poza zadaniami technicznymi członków Koła, równie ważną rolę odgrywają działania biznesowe członków działu marketingu. Studenci od podstaw tworzą markę swojego produktu współpracując silnie z szeroko pojętym przemysłem.  

Pobocznym celem jest start pierwszego polskiego zespołu PUT Solar Dynamics w zawodach American Solar Challenge 2018 Wyjazd ten oraz udział w wydarzeniach związanych z alternatywnymi źródłami energii, pozwoli zespołowi na promocję energii odnawialnej i podnoszenie świadomości w tym zakresie. Skupiając się na nieodłącznych, technicznych wyzwaniach w technologii elektrycznych samochodów zasilanych energią słoneczną, zespół będzie zdobywał doświadczenie w projektowaniu niezależnych energetycznie pojazdów przyszłości.

Opiekun: Leszek Kasprzyk 

Osoba do kontaktu: Agata Majewska, email: agata.majewska@student.put.poznan.pl


  • Koło Naukowe SENSOR

Koło Naukowe SENSOR zajmuje się zgłębianiem wiedzy z dziedziny elektroniki analogowej i cyfrowej oraz realizacją projektów. W działalności Koła dominują zajęcia prowadzone „przez studenta dla studenta”. W tych zajęciach bierze liczne grono studentek i studentów różnych kierunków (elektrotechnika, automatyka i robotyka, mechatronika). Tematyka zajęć obejmuje m.in. teoretyczne podstawy działania, budowy i uruchamiania przykładowych analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, programowanie mikrokontrolerów, wykonywanie  
prototypowych płytek PCB z układami peryferyjnymi do mikrokontrolerów. Oddzielnym nurtem działania jest realizacja projektów ukierunkowanych na układy sensoryczne. Ostatnim zrealizowanym projektem jest „stanowisko do pomiaru siły ciosu” przeznaczone do oceny efektywności technik uderzanych sportów walk.

Opiekun: dr inż. Arkadiusz Hulewicz  

Osoba do kontaktu: Artur Faltyński, email: put.sensor@gmail.com


  • Magnesia

Uczestnicy Koła pogłębiają swoje zainteresowania w zakresie elektrotechniki oraz zastosowania informatyki w elektrotechnice. Uczestniczyli w wyjazdach do wielu zakładów przemysłowych w celu zapoznania się z cyklem produkcyjnym, m.in. do: Philips Lighting Poland w Pile, Huty Aluminium Konin Impexmetal SA, Fabryki Silników Elektrycznych BESEL SA, Zespołu Elektrowni Wodnych Dychów SA, Zakładu Produkcyjno-Remontowego Energetyki Energoserwis SA w Lublińcu. Brali także udział (jako słuchacze) w konferencji ZKwE'2004.


  • "µcro"

Działalność Koła jest związana z rozwojem zainteresowań studentów problematyką w zakresie zastosowań programowalnych układów logicznych, techniki mikroprocesorowej oraz procesorów sygnałowych w elektrotechnice, szczególnie w energoelektronice. Ma także przyczynić się do zwiększenia umiejętności studentów w obszarze elektroniki przemysłowej, programowania komputerów i sterowników PLC, a także nowoczesnych metod sterowania, zbierania, wizualizacji oraz przetwarzania danych, opartych na technice mikroprocesorowej. Członkowie Koła biorą czynny udział w Seminariach Kół Naukowych, uczestniczą w seminariach pt.: "Data Converter Seminar" organizowanego przez firmę Analog Devices. Realizowane są także działania wspomagające dydaktykę w postaci referatów wygłaszanych przez członków koła oraz projekty, umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności.


  • Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe FuseBusters

Koło Naukowe FuseBusters zrzesza studentów Politechniki Poznańskiej, a jego najważniejszym zadaniem jest poszerzanie i pogłębienie wiedzy, oraz umiejętności jego członków z zakresu budowy i rozwoju pojazdów elektrycznych, Obecnie celem głównym jest budowa gokarta elektrycznego a także: 
a) rozwijanie i pogłębianie zainteresowań naukowych studentów,  
b) rozwijanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów natury naukowo-technicznej,  
c) nawiązywanie oraz rozwijanie współpracy z innymi Kołami Naukowymi oraz Organizacjami Studenckimi nie tylko na Politechnice Poznańskiej, a także w innych ośrodkach naukowych,  
d) promowanie Politechniki Poznańskiej,  
e) realizacja projektów badawczych, badawczo-realizatorskich oraz badawczo-rozwojowych.

Osoba do kontaktu, Przewodniczący KN: Cyprian Stachowiak, email: cyprian.stachowiak@student.put.poznan.pl


powrót

PL