Data dodania

17.09.2021
SIATKI GODZIN ELEKTROMOBILNOŚĆ - STUDIA STACJONARNE

Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestralne) - profil ogólnoakademicki
Siatki godzin obowiązują studentów rozpoczynających studia od 01.10.2021
Plan studiów, przedmioty wspólne i obieralne - pdf
Karty opisu przedmiotów (ECTS) - pdf

PL