INFRASTRUKTURA BADAWCZA - INSTYTUT ROBOTYKI I INTELIGENCJI MASZYNOWEJ

Laboratoria Zakladu Robotyki (Z1)

 • Laboratorium Robotów Mobilnych
 • Laboratorium Robotów Przemysłowych
 • Laboratorium Systemow Wizyjnych
 • Laboratorium Biocybernetyki

Specjalistyczne stanowiska laboratoryjne:

 • Autonomiczny pojazd Melex wyposażony w zestaw sensorów oraz jednostkę przetwarzania z GPU
 • Mobilny robot przemysłowy WOBiT Mobot eRunner MW do transportu wewnątrzzakładowego
 • Autonomiczny robot mobilno-manipulacyjny (Robot 4.0) wyposażony w ramię kooperacyjne
 • Autonomiczny robot kroczący (czworonożny) ANYbotics ANYmal B
 • Robot kroczący (czworonożny) Unitree A1
 • Roboty przemysłowe Kuka KR200 – 3 szt.
 • Roboty przemysłowe ABB IRB120 – 3 szt.

Wykaz specjalistycznej aparatury badawczej:

 • Przenośny system referencyjnego określania położenia Optitrack (zestaw ~10 kamer)
 • Skanery laserowe 3D: Ouster OS1-128, Ouster OS0-64, 2x SICK MRS6122
 • Kamera termowizyjna Workswell WIC640
 • Kilka układów DGPS ublox ZED-F9P
 • Kilka jednostek pomiaru orientacji (AHRS) Xsense MTI
 • UR3 oraz czujniki RGB-D do zadań manipulacyjnych i transportowych

Laboratoria Zakładu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej (Z2):

 • Laboratorium badawczym automatyki układów napędowych,
 • Laboratorium badawczym przemysłowych systemów sterowania,
 • Laboratorium badawczym elektroniki przemysłowej.

Specjalistyczne stanowiska laboratoryjne:

 • Autorskie stanowisko badawcze dla precyzyjnych napędów bezpośrednich  z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych i mikroprocesorowym układem sterowania
 • Autorskie stanowisko badawcze dla napędów elektrycznych w układach mechatronicznych z ograniczoną sztywnością z uwzględnieniem efektów luzu i tarcia, z mikroprocesorowymi układami sterowania
 • Autorskie stanowisko badawcze dla rozwijania i tworzenia układów sterowania napędów elektrycznych odpornych na uszkodzenia; w skład stanowiska wchodzą układ wielomaszynowy, autorskie rozwiązanie przekształtnika energoelektronicznego z opcją emulacji awarii oraz dedykowany mikroprocesorowy układ sterowania
 • Autorskie stanowisko badawcze dla syntezy i rozwijania układów sterowania napędów z silnikami reluktancyjnymi przełączalnymi SRM; stanowisko obejmuje kilka zespołów maszynowych, hamownie wiroprądowe i własne układy sterowania.
 • Autorskie stanowisko badawcze dla rozwijania układów sterowania nowych typów napędów elektrycznych, w tym z silnikiem typy SynRM
 • Stanowiska badawcze dla testów i rozwijania układów napędowych i sterowania elektrycznych rowerów i skuterów elektrycznych oraz urządzeń transportu osobistego; w skład stanowiska badawczego wchodzą autorskie mikroprocesorowe układy sterowania, baterie akumulatorów,  hamownia, zestawy przekształtników energoelektronicznych i silników elektrycznych
 • Autorskie konstrukcje nietypowych pojazdów z napędem elektrycznym, w tym rower z elektrycznym transferem energii i zaawansowanym, rozproszonym układem sterowania.
 • Stanowiska badawczo-dydaktyczne do rozwoju, analizy i testowania komputerowych sieci przemysłowych; w skład stanowiska wchodzą zestawy laboratoryjne stanowisk ze sterownikami PLC (firm Siemens, Moeller, B&R), autorskie modele procesów i urządzeń przemysłowych oraz własne rozwiązania układów testowania bezpieczeństwa sieci
 • Stanowiska badawczo-dydaktyczne do rozwoju, analizy i testowania sieci automatyki budynkowej, w tym rozwiązań sieci KNX, LCN, sterowniki firmy Trend Controls
 • Stanowiska badawczo-dydaktyczne dla rozwoju, analizy i testowania układów sterowania z układami reprogramowalnymi klasy FPGA

Wykaz specjalistycznej aparatury badawczej:

 • Oscyloskopy cyfrowe wyposażone w specjalistyczne sondy pomiarowe i karty rozszerzeń do testowania i pomiarów w układach energoelektronicznych i sterowania
 • Przekształtniki energoelektroniczne i wielomaszynowe układy napędowe, w tym własne opracowania układów automatyki układów napędów
 • Specjalizowane zasilacze, w tym programowane zasilacze  o mocy do 1 kW.
 • Układ do badania i projektowania układów sterowania typu HIL (Hardware In the Loop) firmy Typhoon HIL.
 • Specjalizowane układy z procesorami sygnałowymi  i układami reprogramowalnymi typu FPGA
 • Stanowiska Elvis II (firmy National Instruments)  do szybkiego prototypowania układów elektronicznych
 • Kalibrator analogowy pętli prądowej
 • Kamera termowizyjna
 • Analizator widmo EMC
 • Zestawy komputerowe klasy PC

Wykaz specjalistycznego oprogramowania:

 • Program Matlab wraz z szeregiem bibliotek z zakresu projektowania i analizy układów sterowania, w tym układów wykorzystujących metody uczenia maszynowego
 • Program MatCAD wspomagający obliczenia matematyczne
 • Oprogramowanie narzędziowe do projektowania i symulacji układów elektronicznych, projektowania płyt drukowanych, analizy EMC:  KiCad EDA ,  Altium Designer,  LTspice (firmy Analog Device)   
 • Oprogramowanie narzędziowe do programowania systemów mikroprocesorowych oraz układów FPGA: VisualDSP, CrossCore DSP, STM32CubeIDE
 • Oprogramowanie Python wraz z  bibliotekami, oprogramowanie matematyczne Octave ,   Scilab  z Xcos
 • Oprogramowanie do analizy działania sieci komputerowych Wireshark,
 • Oprogramowanie narzędziowe z zakresu systemów sieciowych LAMP, XAMPP, MySQL

Laboratoria Zakładu Automatyki i Optymalizacji (Z3):

 • Laboratorium Elementów i urządzeń automatyki
 • Laboratorium Podstaw automatyki oraz Sterowania adaptacyjnego i odpornego
 • Laboratorium Bezzałogowych statków powietrznych
 • Laboratorium Identyfikacji obiektów sterowania

Specjalistyczne stanowiska laboratoryjne:

Wykaz specjalistycznej aparatury badawczej:

Wykaz specjalistycznego oprogramowania

 • QUARC Autonomous Software (Quanser) - Symulator sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym Qdrone
 • oprogramowanie w MATLAB/Simulink