Data dodania

Współpraca dydaktyczna z firmami zewnętrznymi

Idea kształcenia na profilu praktycznym polega na łączeniu zajęć dydaktycznych prowadzonych na uczelni z zajęciami umożliwiającymi zdobycie praktyki zawodowej, prowadzonymi zazwyczaj w zakładach przemysłowych przy współpracy wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i zarządczej firm. Głównym celem studiów jest skrócenie okresu adaptacji zawodowej i przygotowanie studentów do wykonywania zadań w pełnym zakresie na danym stanowisku zaraz po zakończeniu studiów.

Kształcenie na profilu praktycznym rozpoczęło się w roku akademickim 2012/2013 na kierunku automatyka i robotyka. Obecnie w realizację kształcenia na tym kierunku zaangażowane są miedzy innymi: Volkswagen Poznań Sp. z o.o, Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o., Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o., rob-tech Sp. z o.o., FlexLink Systems Polska Sp. z o.o., Blum Polska Sp. z o.o., Gestamp Polska Sp. z.o.o., Bridgestone Sp. z o. o., SMG Solutions Sp. z o.o. Kształcenie praktyczne rozpoczyna się od semestru 2. i kontynuowane jest do ukończenia studiów. Łączna liczba studentów na każdym roku profilu praktycznego wynosi ok. 20 osób.

Studenci studiujący na profilu praktycznym w firmach rob-tech oraz Volkswagen Poznań poznają specyfikę przedsiębiorstw a w ramach realizowanych zajęć oraz praktyk są przygotowywani do realizacji zadań o charakterze projektowo-konstrukcyjnym związanych np. z modernizacją linii produkcyjnych, tworzeniem nowych stanowisk wyposażanych w nowoczesne urządzenia itp.

Przykładem konkretnych działań studentów profilu praktycznego są zrealizowane prace inżynierskie, np.:

  •  w firmie rob – tech
    Projekt i wykonanie chwytaka podciśnieniowego do manipulatora o udźwigu 3kg – wynikiem pracy jest gotowe urządzenie, które zostało zainstalowane w naszym Laboratorium Robotów Manipulacyjnych. Jednocześnie zaproponowane i sprawdzone rozwiązania mogą być wykorzystane w działalności Przedsiębiorstwa.
  • w firmie Volkswagen Poznań
    Makieta magazynu wysokiego składowania – wynikiem realizacji pracy jest stanowisko szkoleniowe przeznaczone dla studentów profilu praktycznego oraz pracowników koncernu.

Od roku akademickiego 2018/2019 profil praktyczny realizowany jest również na kierunku elektrotechnika, przy współpracy z trzema partnerami przemysłowymi z obszaru Wielkopolski tj.: ENEA, Solaris Bus & Coach oraz Modertrans. Na kierunku elektrotechnika profil praktyczny rozpoczyna się od semestru 5. i kontynuowany jest do ukończenia studiów. W planie kształcenia znajduje się 1035 godzin praktyk (ponad 6 miesięcy) oraz 165 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w firmach przez ich pracowników. Oznacza to, że około 34% czasu studiowania związane jest z działaniami studenta na terenie zakładów pracy. Łączna liczba studentów na każdym roku profilu praktycznego kierunku elektrotechnika wynosi ok. 15 - 20 osób.

Opinia prowadzących zajęcia wskazuje, że studenci profilu praktycznego należą do najbardziej aktywnych podczas zajęć, chętnie podejmują się realizacji dodatkowych zadań i co ważne ich praktyczne podejście wyróżnia się na tle grupy.

Studenci w grupie ENEA realizują zajęcia praktyczne w różnych spółkach grupy, poznając, przyswajając i opanowując praktyczne umiejętności w zakresie funkcjonowania i diagnostyki wybranych urządzeń związanych z elektroenergetyką. Studenci przygotowują dokumentacje techniczne, dobierają elementy i tworzą schematy elektryczne, analizują pracę urządzeń w instalacjach zasilających elementy infrastruktury sieci elektroenergetycznej oraz zapoznają się ze specjalistycznym sprzętem pomiarowym oraz oprogramowaniem służącym do realizacji powyższych celów. Program praktyk obejmuje także pracę studentów na wybranych stanowiskach oddziałów projektowych, konstrukcyjnych i produkcyjnych lub monterskich. Studenci zapoznają się z budową, zasadą działania i pracą podzespołów elektrycznych i sterujących, urządzeń stacyjnych w systemach elektroenergetycznych (np. transformatory, wyłączniki, przekładniki prądowe i napięciowe) oraz urządzeń zainstalowanych u odbiorców końcowych (np. liczniki energii).

Studenci w firmie Modertrans realizują zajęcia praktyczne w Biskupicach i Poznaniu, zmierzające do opanowania praktycznych umiejętności w zakresie funkcjonowania i diagnostyki wybranych urządzeń związanych z elektromobilnością, w szczególności tramwajów i pojazdów szynowych. Studenci analizują pracę urządzeń w pojazdach i instalacjach zasilających elementy infrastruktury sieci trakcyjnej i pojazdowej oraz zapoznają się ze specjalistycznym oprogramowaniem służącym do realizacji powyższych celów. Przygotowanie praktyczne obejmuje także zagadnienia podstaw projektowania wiązek przewodowych i tablic rozdzielczych pojazdów, zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz pracą podzespołów elektrycznych i sterujących w pojazdach (takich jak: przetwornice, czujniki, nagrzewnice, magistrale wymiany danych, sterowniki). Studenci zapoznają się również z procesem weryfikacji, bieżącej obsługi oraz serwisowania podzespołów elektrycznych i elektronicznych eksploatowanych pojazdów szynowych.

Studenci w firmie Solaris realizują zajęcia praktyczne w Bolechowie, zmierzające do opanowania praktycznych umiejętności w zakresie funkcjonowania i diagnostyki wybranych urządzeń związanych z elektromobilnością, w szczególności autobusów (elektrycznych, hybrydowych, wodorowych, gazowych, diesla) i trolejbusów. Studenci projektują, konstruują, analizują i weryfikują pracę urządzeń w pojazdach i instalacjach zasilających podzespoły pojazdów oraz zapoznają się ze specjalistycznym oprogramowaniem służącym do realizacji powyższych celów. Przygotowanie praktyczne obejmuje także zagadnienia projektowania wiązek przewodowych i tablic rozdzielczych pojazdów, zapoznanie się z budową, zasadą działania i pracą podzespołów elektrycznych i sterujących w pojazdach (takich jak: alternatory, rozruszniki, przetwornice, czujniki, nagrzewnice, magistrale wymiany danych, sterowniki). Studenci mają możliwość przejścia pełnej „ścieżki życia” produktu: od koncepcji, przez prace projektowe, prototypowanie, testy, weryfikację, montaż, prace serwisowe i rozwojowe. W porozumieniu z firmą z powodzeniem realizowane są często prace dyplomowe, w których studenci analizują i proponują nowatorskie rozwiązania układowe, symulatory i prototypy, wykorzystywane i wdrażane sukcesywnie w nowych produktach firmy.


 

PL