Data dodania

01.07.2022
Wyniki Konkursu Engineer 4 Science 2022

Wyniki Konkursu Engineer 4 Science 2022 pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska!

W ramach Konkursu , jury złożone z przedstawicieli Uczelni, przedstawicieli firmy Intel oraz IEEE wyłoniło najlepsze prace dyplomowe.

Na WARiE:

  • "System wbudowany do nauki płynnej i energooszczędnej techniki kierowania tramwajem" autorstwa inż. Macieja Dworzańskiego oraz inż. Szymona Felińskiego zrealizowana pod opieką dr. inż. Adama Konieczki.


Dodatkowo wyróżniono następujące prace:

  • "System wizyjny do segregacji tetra paku i plastiku" autorstwa inż. Macieja Jesse oraz inż. Zofii Frąckowiak zrealizowana pod opieką dr. inż. Marty Drążkowskiej,
  • "Badanie wpływu konstrukcji i nastaw drukarki 3D na jakość wydruku" autorstwa inż. Macieja Gawroniaka zrealizowana pod opieką dr. inż. Pawła Pawłowskiego.


Wyrazy uznania dla:

  • mgr. inż. Kacpra Podbuckiego - Koordynatora Konkursu: za doskonałą koordynację konkursu, wniesiony wkład i zaangażowanie oraz wzorową współpracę z innymi jednostkami naukowymi w Polsce i w/w firmami;
  • dr. inż. Tomasza Marciniaka za wniesiony wkład merytoryczny.

 

https://results.e4s2022.4scienceinstitute.org/

PL