Data dodania

10.06.2022
Wizyta przedstawicieli Uniwersytetu Technicznego z Sarajewa

W dniach od 23 do 27 maja br. w ramach programu Erasmus Plus - Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej odwiedzili przedstawiciele Uniwersytetu Technicznego z Sarajewa w osobie Pani Profesor Selmy Grebović oraz Pana Profesora Senada Smaka. W trakcie pobytu goście z Sarajewa przeprowadzili m.in. wykłady i seminaria dla studentów kierunku Elektrotechnika. Ponadto, w dniu 27 maja br. prof. S. Grebović wraz z prof. S. Smaka wystąpili na Seminarium Instytutowym, na którym zaprezentowali referat: Analiza czasowa prądów w trakcie wyładowań atmosferycznych oraz Analiza i synteza maszyn reluktancyjnych.