Data dodania

Pan dr hab. inż. Przemysław Herman profesorem

Z radością informujemy, że pan dr hab. inż. Przemysław Herman postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2023 roku otrzymał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Panu Profesorowi składamy najserdeczniejsze gratulacje!

https://www.put.poznan.pl/artykul/prof-dr-hab-inz-przemyslaw-herman

PL